Zespół chce przedłużenia, urząd zapowiada konkurs

Postępowanie konkursowe rozpocznie się 17 lipca, a przewidywany termin jego zakończenia to 31 października.

Małopolski Urząd Marszałkowski zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wcześniej przedstawiciele związków zawodowych teatru starali się o przedłużenie kadencji obecnego dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego.

Małopolski Urząd Marszałkowski poinformował w Biuletynie Informacji Publicznej, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

"Konkurs może być ogłoszony, lecz nie musi. To jedna z opcji wyłonienia kandydata, lecz nie jedyna. Jako zespół jesteśmy przekonani, że w tym momencie najlepszym rozwiązaniem jest kontynuacja drogi, którą wspólnie z naszym dyrektorem podjęliśmy" – napisali członkowie teatru w oświadczeniu odczytanym przez Andrzeja Grabowskiego w czwartek w Teatrze Słowackiego. "Kategorycznie sprzeciwiamy się powoływaniu nowego kierownictwa teatru, ponieważ w naszej wierze będzie to oznaczało zahamowanie rozwoju i zaprzepaszczenie osiągnięć wypracowanych przez nas w ostatnich latach" – podkreślili. Kadencja dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego kończy się 31 sierpnia 2024 r.

Czwartkowe spotkanie w teatrze zostało zorganizowane w odpowiedzi na opublikowaną we wtorek informację Zarządu Województwa Małopolskiego o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Słowackiego. W informacji zapowiedziano, że postępowanie konkursowe rozpocznie się 17 lipca, a przewidywany termin jego zakończenia to 31 października.

Tego samego dnia do teatru wpłynęła odpowiedź marszałka Witolda Kozłowskiego na pisma związkowców z przełomu maja i czerwca, w których przekonywali o słuszności przedłużenia kadencji obecnego dyrektora i starali się o rezygnację z planów rozpisania konkursu na to stanowisko. Wśród argumentów podnosili "najlepszą od lat kondycję artystyczną i organizacją" teatru, umiejętność zarządzania zespołem przez obecną dyrekcję, a także prawną możliwość przedłużenia kadencji.

W odpowiedzi marszałek Witold Kozłowski zaznaczył, że Teatr Słowackiego jest ujęty w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu.

"Zdaniem zarządu konkurs jest najbardziej transparentną formą wyboru kandydata na to stanowisko. Biorąc pod uwagę przepisy, przede wszystkim to, że Teatr Słowackiego jest wpisany do załącznika [do rozporządzenia – PAP] ministra kultury i jest instytucją o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, to ten tryb konkursowy jest trybem podstawowym, jeśli chodzi o wyłonienie dyrektora" – skomentowała rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Opyd. "Oczywiście to od organizatora, czyli w tym wypadku województwa małopolskiego zależy, który z tych trybów wybierze. Natomiast sugestia jest taka, że w przypadku tych instytucji o szczególnym znaczeniu tryb konkursowy jest trybem podstawowym" – podkreśliła.

Jak dodała, decyzję o wyłonieniu dyrektora Teatru w trybie konkursowym zarząd województwa podjął 16 maja.

Julia Kalęba
Kurier PAP
30 czerwca 2023

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia