Zlitowali się nad Nowym

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi

Dwie godziny trwały rozmowy Olgierda Łukaszewicz, prezes Związku Artystów Scen Polskich, z prezydent Hanną Zdanowską i wiceprezydent Agnieszką Nowak. Dotyczyły one radykalnego zmniejszenia tegorocznej dotacji dla Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi.

W efekcie rozmów ustalona została kwota około 150-200 tys. zł, przekazana przez miasto jako dotacja celowa, którą dyrektor "Nowego" w razie potrzeby będzie mógł rozdysponować na cele repertuarowe. Oprócz tego ustalono, że Wydział Kultury będzie monitorował potrzeby sceny i pozostał będzie z nią w stałym kontakcie. Również ZASP będzie przyglądał się dalszym działaniom wokół teatru.

Agnieszka Nowak definitywnie zdementowała również pojawiające się od pewnego pogłoski, jakoby rozważana była zmiana dyrektora Teatru Nowego w Łodzi.

Prezes ZASP przedstawił prezydentom Łodzi również projekt nowego społecznego porozumienia w sprawach twórczości i działalności kulturalnej. Być może w Łodzi i regionie łódzkim będzie wdrażany pilotażowo.

- Pani prezydent powiedziała, że zapozna się z dokumentami, które im przedstawiliśmy. Widzę dobrą wolę dla naszego działania - Łódź to wciąż ważny ośrodek kultury w Polsce.

Łukasz Kaczyński
Polska Dziennik Łódzki online
27 lutego 2012

Książka tygodnia

Teatr plastycznej metafory. Scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal
Muzeum Śląskie
Redakcja: Sylwia Ryś, Elżbieta Spadzińska-Żak

Trailer tygodnia