Zmagania ze światem

"Świat według Hieronima Boscha" - reż. Renata Jasińska - Teatr Arka we Wrocławiu

Podstawą do stworzenia przedstawienia" Świat według Hieronima Boscha", jest praca Wilhelma Fringera -„Bosch". Publikacja ta wskazała nam drogę do obrazów Mistrza Hieronima Van Akena Boscha poprzez sekretną historię średniowiecza oraz symbolikę w nim zawartą.

Zagadkowy Mistrz, jego obrazy, tajemnice średniowiecznych bractw, znaki nie dla każdego dostępne, zapomniane informacje o bogactwie chrześcijaństwa, judaizmu, zabrały nas w podróż w nieznane. Otworzyły drzwi do wiedzy, która inspirowała artystów malarzy i nie tylko, przez całe wieki. Pokazały pełnię naszej europejskiej cywilizacji, jako skarbnicy duchowych mocy, poszukiwań i rozwoju.

Podjęliśmy się tego zadania aby zaprosić ciebie Widzu na wycieczkę w głąb siebie. Albowiem każdy człowiek, szuka odpowiedzi na główne pytania życia: kim jestem, na czym polega cel mojego istnienia, po co istnieje ten świat, czy istniejemy nadal po śmierci itd.. Zadaniem przedstawienia „Świat według Hieronima Boscha" jest próba wyjścia poza codzienny stan ducha, próba uświadomienia nam twórcom i Wam Widzom, że w głębi nas samych, ciągle możemy odkrywać nowe światło, nowe siły prowadzące daleko poza banał powszedniego bytowania, jeżeli bardzo pragniemy się rozwijać.

Przedstawienie pokazuje przygody Portierki, którą może być Każdy z nas, jej zmaganie się z sobą samą i z rzeczywistością dzisiejszego świata, w którym przyszło nam żyć.

* w spektaklu pojawia się nawiązanie do historii zmarłej 30 grudnia 2016 Katelyn Davis - 12-letniej dziewczynki, która transmitowała swoją śmierć na żywo za pomocą telefonu komórkowego

(-)
Materiał Teatru
3 kwietnia 2017
Portrety
Renata Jasińska

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia