Zmarł Zdzisław Jaskuła

Nie żyje Zdzisław Jaskuła -​ dyrektor Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi

W wieku 64 lat zmarł w sobotę w łódzkim szpitalu Zdzisław Jaskuła - poeta, reżyser, dyrektor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi - poinformowała Agnieszka Cytacka z teatru. Teatrem kierował od 2010 roku.

Urodził się 27 grudnia 1951 w Łasku. Zmarł 24 października 2015 w Łodzi
Adaptator i autor piosenek teatralnych, poeta, pisarz, reżyser teatralny, społecznik.

Dyrektor Teatru Nowego w Łodzi od 2010 roku. Funkcję dyrektora Teatru Nowego sprawował również w latach 1997 - 1999.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 1976 roku związany ze środowiskiem KOR. Pośredniczył w pomocy udzielanej robotnikom i ich rodzinom przez łódzkiego członka KOR Józefa Śreniowskiego

Jako poeta debiutował w 1969 na łamach „Poezji". Wydał zbiory wierszy: Zbieg okoliczności, Dwa poematy, Wieczór autorski i Maszyna do pisania (1984). Zredagował antologię anonimowej poezji stanu wojennego Siekiera, motyka, smok wawelski (1982). Wraz z żoną dał nowe tłumaczenie Tako rzecze Zaratustra Fryderyka Nietzschego (1999). Autor wyboru poezji Gottfrieda Benna Nigdy samotniej i inne wiersze (2011). Redaktor działu poetyckiego czasopisma „Tygiel Kultury". Wiceprezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Odznaczenia:
3 maja 2007 za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski[3].

2 czerwca 2009 - Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

(-)
Dziennik Teatralny
24 października 2015

Książka tygodnia

Trailer tygodnia