Zmarła Wanda Cejnar

kierownik literacki Sceny Polskiej w Cieszynie

30 września 2011 r. zmarła Wanda Cejnar, długoletni kierownik literacki Sceny Polskiej. Była w Scenie Polskiej - wraz z mężem Władysławem Cejnarem, autorem scenografii do pierwszego spektaklu SP "Wczoraj i przedwczoraj" - prawie przez całe 60 lat.

Swoją wypowiedź z okazji jubileuszu 55-lecia SP, którą zatytułowała symbolicznie „Spowiedź ostatniej szansy”, zakończyła słowami: „... Scena Polska dojrzała i zaczęła odnosić z trudem wypracowane sukcesy. Razem ze Sceną dojrzewała też publiczność. Stała się bardziej wymagająca i krytyczna. Wówczas dochodziło już do wymiany generacyjnej w teatrze i na widowni. Byliśmy z mężem dosyć zmęczeni teatrem, zbliżała się emerytura. Mieliśmy jednak satysfakcję z tego, że nawet mały teatr można wywindować na przyzwoity poziom, co było uwarunkowane pracą zespołową. I tak bym mogła w nieskończoność ciągnąć łańcuch tych to ciemniejszych, to jaśniejszych wspomnień. O Scenie Polskiej myślę jednak wciąż jako o swoim jedynym dziecku, czasami krnąbrnym i nieznośnym, ale zawsze bardzo kochanym...”

Pani Wando, dziękujemy za pomoc, za wszystkie szczere słowa, dobre rady, uzasadnione krytyczne uwagi, za sugestie. Dziękujemy, że pozostała Pani z nami, kiedy mogła już Pani cieszyć się emeryturą, że wówczas była Pani nie tylko widzem, ale nieustająco „dobrym duchem” Sceny Polskiej. Dziękujemy... I ogromnie żałujemy, że nie będzie Pani z nami podczas kolejnego jubileuszu swego „krnąbrnego dziecka”...

Joanna Wania
Materiały Teatru
1 października 2011

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...