Zmiana w regulaminie

Program "Kultura w sieci" - MKiDN - 2020

Zastąpienie punktu dot. licencji creative commons zapisem umożliwiającym nieodpłatne udostępnianie w internecie dzieł finansowanych z programu "Kultura w sieci" w okresie trwania programu oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu - zakłada zmiana w regulaminie programu, o której informuje MKiDN.

"Wychodząc naprzeciw wątpliwościom zgłaszanym przez osoby zainteresowane programem +Kultura w sieci+, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury zdecydowały o zmianie § 6 ust. 2 i 5 regulaminu programu dotacyjnego oraz § 1 pkt 18 i § 14 ust. 3 regulaminu programu stypendialnego, tj. zastąpieniu punktu dotyczącego licencji creative commons zapisem umożliwiającym nieodpłatne powszechne udostępnianie w Internecie dzieł, finansowanych ze środków programu +Kultura w sieci+, w okresie trwania programu oraz sześciu miesięcy bezpośrednio po jego zakończeniu, tj. najpóźniej do końca kwietnia 2021 r." - napisano w komunikacie resortu kultury.

Dodano, że "to obowiązkowy warunek programu, realizowanego ze środków publicznych, którego jednym z kluczowych celów - obok złagodzenia skutków ograniczenia działalności twórców i instytucji kultury i wsparcia ludzi kultury - jest zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu".

Podkreślono, że "powyższa zmiana została wprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury w odpowiedzi na prośby twórców oraz przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi".

W informacji MKiDN podano zmienione brzmienie § 6 ust. 5 regulaminu programu dotacyjnego "Kultura w sieci". Brzmi ono następująco: "Beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenia na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych".

Zmienione brzmienie § 1 pkt. 18 regulaminu programu stypendialnego "Kultura w sieci": "Udostępnianie projektu - bezpłatne udostępnienie materiałów powstałych podczas realizacji zadania na czas okresu stypendialnego oraz przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenie na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych".

Katarzyna Krzykowska
Kurier PAP
15 kwietnia 2020

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...