Zniewalająca władza

"Król umiera" - reż. François Lazaro - Bytomskie Centrum Kultury

20 listopada w Bytomskim Centrum Kultury w ramach cyklu Hartoffanie Teatrem wystąpi Teatr Banialuka z Bielska Białej z głośnym przedstawieniem "Król umiera" w reż. Francisa Lazaro

"Król umiera" Eugne Ionesco to utwór otwierający przed realizatorami wielorakie możliwości interpretacyjne i inscenizacyjne. Reżyserem spektaklu nagrodzonego Złotą Maską jako przedstawienie roku 2009 jest François Lazaro - pochodzący z Francji twórca wielu nowatorskich w formie przedstawień, autor głośnego spektaklu Banialuki "Samotność". "Król umiera" w jego interpretacji to traktat o człowieku, jego wielkości i upadku, pogrążeniu się we władzy, dającej złudne poczucie bezgranicznej nietykalności i nieprzemijalności.

Z obrazu kolejnych stadiów rozpadu osobowości i fizyczności tyrana wyłania się głęboki wymiar etyczny dzieła - marności wszelkich doczesnych atrybutów wobec obnażającej istotę ludzką śmiertelności.

Scenografia przenosi sceniczną rzeczywistość poza ramy kakiegokolwiek konkretnego miejsca czy czasu, co tym dobitniej podkreśla uniwersalność treści przedstawienia - ponadczasowy problem władzy i jej zdeformowanych form, małości człowieka podporządkowanego cyklom biologii, ale także fenomenu odradzania. Plastyczność form, lalek, ludzkich postaci, sugestywna, energetyczna muzyka kreują niezwykły, pociągający, metaforyczny świat. Tworzą widowisko wyraziste, oryginalne, oddające ekspresyjność teatru absurdu Ionesco.

HARTOFFANIE TEATREM to comiesięczne prezentacje niezależnych spektakli, jakie realizowane są na polskich scenach instytucjonalnych, offowych i alternatywnych. Niepokorne zjawiska, idące pod prąd tendencje. Najodważniejsze tematy, interesujące realizacje oraz niebanalne spotkania z twórcami.

(-)
Materiały nadesłane
18 listopada 2010

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...