Anioły w Ameryce zwyciężyły

Werdykt XV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Tytuł Najlepszej Aktorki zdobyły:

Ramona Dumitrean i Andrea Tokai za rolę Iriny w spektaklu Spowiedź w Tanacu Tatiany Niculescu Bran w reż. Andrei Şerbana Teatru Odeon w Bukareszcie i Akademii Wędrownej Andrei Şerbana

Tytuł Najlepszego Aktora przyznano Wiesławowi Cichemu za rolę Dantona w spektaklu Sprawa Dantona Stanisławy Przybyszewskiej w reż. Jana Klaty Teatru Polskiego z Wrocławia

Tytuł Najlepszego Spektaklu przyznano Aniołom w Ameryce Tony’ego Kushnera
w reż. Krzysztofa Warlikowskiego TR Warszawa

Kapituła Loży Teatru Powszechnego postanowiła przyznać swoją nagrodę spektaklowi Sprawa Dantona w reż. Jana Klaty Teatru Polskiego we Wrocławiu

„Sprawa Dantona” w oczach Kapituły jawi się jako spektakl wyjątkowy, mistrzowsko operujący współczesnym językiem teatru, upominający się o dobrą literaturę i wybitne aktorstwo. To przedstawienie przekraczające swój historyczny kostium, dające przejmujący obraz momentów zagrożenia, momentów skrajnych oraz świadomości człowieka przez nie kształtowanej.

Kapituła Loży Teatru Powszechnego w Łodzi chce wyrazić uznanie dla wysokiego poziomu artystycznego tegorocznej edycji XV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Osoby wchodzące w skład Kapituły wahały się miedzy doskonałością reżyserii „Rozmów poufnych”, niezwykłym wyczuciem magii teatru „Utworu sentymentalnego na czterech aktorów”, a wyjątkowością formy spektaklu „Marat-Sade”.

W imieniu Kapituły:

Jolanta Chełmińska – przewodnicząca Loży, Wojewoda Łódzki

Nagrodę dziennikarzy XV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych „Błysk” przyznano pani Magdalenie Popławskiej aktorce TR Warszawa doceniając jej pełną poświęcenia postawę wobec sztuki.Andrzej Jakubas
Materiały Festiwalu
23 marca 2009