BTL: jeden teatr - wiele obliczy

Białostocki Teatr Lalek (BTL) powstał w 1953 roku. Wyłonił się z doświadczeń teatru amatorskiego, działającego tu już w latach 30. XX wieku. Miał w swoich dziejach zaledwie pięciu dyrektorów, ale miał też szczęście, że każdy z nich podejmował dzieło swego poprzednika i mnożył dorobek minionych lat.

W ten sposób tworzyła się coraz lepsza baza instytucjonalna teatru (w 1978 teatr otrzymał pierwszy w Polsce budynek wzniesiony specjalnie dla teatru lalek), kształtował się znakomity zespół aktorski BTL-u, w oparciu o zbudowaną na bazie teatru lalek wyższą uczelnię artystyczną, kształcącą aktorów i reżyserów teatru lalek, krystalizowały się wszystkie działy współtworzące jakość teatru (pracownie plastyczne, zespół techniczny, administracja i dział upowszechniania teatru, zajmujący się kontaktami z szeroką widownią), budowała się marka BTL-u, jego swoisty prestiż. Na tyle zauważalny, że BTL uczestniczy dziś w programie promocji polskiej kultury w ramach projektu „Polska Prezydencja w Unii Europejskiej 2011”.
Jest wiele powodów, dla których BTL reprezentuje polskie lalkarstwo sześcioma różnymi spektaklami w czterech europejskich stolicach: Kijowie, Madrycie, Mińsku i Moskwie.

Świadomość interdyscyplinarności współczesnej sztuki teatru lalek

Lalkarstwo jest – naszym zdaniem – twórczością awangardową. Łączy coraz częściej rozmaite gatunki współczesnej sztuki: plastycznej, teatralnej, muzycznej, filmowej, nawet cyrkowej. Przykładem takiego melanżu jest Fasada, spektakl multigatunkowy i multikulturowy, w którym artyści z Polski, Brazylii, Holandii i Wielkiej Brytanii spróbowali połączyć swoje siły i talenty.

Gotowość do poszukiwania nowych środków ekspresji w tradycyjnych formach lalkarskich

Teatr lalek ma wspaniałe tradycje, w całej Europie. Szukając nowych form staramy się nie zapominać o tych klasycznych, które w rękach współczesnych artystów nabierają nowych znaczeń. Jak w Valérie Nezvala, gdzie klasyczny teatr papierowy zainspirował twórców do niekonwencjonalnych i oryginalnych poszukiwań artystycznych.oprac. mo
Materiały Teatru
24 sierpnia 2011