BTL w projekcie Grupy Wyszehradzkiej

Reprezentanci czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej zrealizują wspólny projekt teatralny pod nazwą „Let's learn more about scenography!". Wśród nich znalazł się Białostocki Teatr Lalek.

Projekt V4 ma na celu budowanie komunikacji i współpracy między społecznościami artystycznymi Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Tematem, nad którym wspólnie będziemy pracować jest scenografia i jej funkcjonalność w teatrze lalek.

Funkcjonalność to słowo klucz w świecie teatru, gdzie scenografia powinna zachwycać i jednocześnie być praktyczna i użyteczna. Sztuka lalkarska wymaga zatem dobrej współpracy artystów z wielu dziedzin. Metody tej współpracy zostaną wypracowane w ramach projektu.

W rezultacie powstanie pilotażowy program edukacyjny skierowany do młodych adeptów sztuk pięknych oraz uczniów profilowanych szkół średnich, w ramach którego odbędą się warsztaty tworzenia scenografii oraz towarzyszące im wykłady artystów. Efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć podczas czterech wystaw, zorganizowanych w każdym z państw partnerskich, w tym w Białostockim Teatrze Lalek.

To już drugi międzynarodowy projekt, którego uczestnikiem jest BTL. Z początkiem 2020 roku ruszyły działania w ramach „ConnectUp. The Lives of the Others" – „Życie innych". Inicjatywa ma na celu współpracę 14 instytucji z 10 krajów Europy, na rzecz integracji dzieci i młodzieży poprzez wymianę twórców, produkcję spektakli, organizację festiwali oraz stworzenie platformy umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie TYA - Theatre for Young Audiences.

Projekt otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach programu „Creative Europe".(-) (-)
Materiał BTL
22 lutego 2020