Co w przyszłości czeka sektor kultury?

Strefa Kultury Wrocław i Creative Europe Desk Polska 28 października zapraszają na „Miasto i Kultura: hackathon" – wydarzenie skierowane do przedstawicieli sektora kultury, w trakcie którego przeanalizują miesiące funkcjonowania z pandemią u boku oraz nakreślą możliwe scenariusze na przyszłość. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

Od połowy marca instytucje, organizacje pozarządowe, kolektywy i grupy oddolne, a także osoby działające niezależnie zmuszone zostały do adaptacji do nowej rzeczywistości podyktowanej przez pandemię COVID-19. Wyhamowanie działań, przeniesienie części programu do sieci, a przede wszystkim całkowita zmiana planów i konieczność określenia na nowo priorytetów sprawiają, że status quo sektora kultury zostało bezpowrotnie przekreślone.

Organizowane 28 października wydarzenie skierowane jest do twórców, managerów i producentów z sektora kultury. Formułą nawiązuje do hackathonów dla programistów, podczas których stają oni przed zadaniem rozwiązania określonego problemu. Hackathony odbywają się w krótkim czasie, zazwyczaj na przestrzeni dnia lub weekendu. – 28 października chcemy wspólnie przeanalizować ostatnie kilka miesięcy i stworzyć „survivalove" rekomendacje dla sektora kultury. Punktem wyjścia będą trzy najważniejsze dla nas zagadnienia: kryzys, ekonomia i adaptacja – zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

KRYZYS, EKONOMIA, ADAPTACJA
Uczestnicy hackathonu, pracując w trzech grupach roboczych pod okiem zaproszonych tandemów eksperckich, zastanowią się nad obecną kondycją sektora, przeanalizują możliwe strategie adaptacyjne oraz spróbują przewidzieć, jaka przyszłość czeka kulturę w Polsce. Każda z grup pracowała będzie przy każdym z trzech stolików.

Wraz z Piotrem Szymańskim (Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia) oraz Hanną Kostrzewską (Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny) przy stoliku KRYZYS, grupy zastanowią się, jak organizować działania instytucji i NGO-sów w momencie, w którym uczestnictwo w kulturze wiąże się z poczuciem zagrożenia. Spróbują też rozważyć kryzys jako szansę na rozwój i platformę do budowy realnej wspólnoty. O wpływie pandemii na kondycję finansową sektora i ekonomicznych skutkach zmian w programach festiwali i wydarzeń porozmawiają z kolei przy stoliku EKONOMIA prowadzonym przez Izabelę Błaszczyk (Krakowskie Biuro Festiwalowe) i Artura Celińskiego (DNA Miasta i Magazyn Miasta). Przy trzecim stoliku ADAPTACJA, który moderować będą Paweł Łysak (Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Forum Przyszłości Kultury) oraz Dorota Whitten (Fundacja Dom Pokoju) omówią możliwe strategie adaptacyjne do nowych warunków i spróbują zdefiniować społeczną rolę kultury w obecnej rzeczywistości.

Dzięki współpracy Strefy Kultury Wrocław z Creative Europe Desk Polska w trakcie hackathonu dostępny będzie również dodatkowy punkt konsultacyjny związany z Programem Kreatywna Europa i możliwościami dofinansowania działań w ramach w/w programu.

„Miasto i Kultura: hackathon" odbędzie się w Barbarze (ul. Świdnicka 8B) 28 października. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Zgłoszenia przesyłać należy przez formularz dostępny TUTAJ

Wydarzenie organizowane będzie z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia i zabranie ze sobą środków ochrony osobistej (np. maseczek).

Miasto i Kultura
Od kilku lat Strefa Kultury Wrocław jesienią organizuje adresowaną do przedstawicieli sektora kultury konferencję „Miasto i Kultura". W trakcie warsztatów, dyskusji i spotkań, prezentowane są najważniejsze trendy w badaniach kultury i najnowsze zjawiska dotyczące sektora. W 2020 roku – odnosząc się do tegorocznego tematu programu Praktycy Kultury jakim jest #ZMIANA i rzeczywistości w której się znaleźliśmy, konferencję zastąpiono hackathonem, podczas którego wspólnie zastanowimy się nad sytuacją, w której znalazł się nasz sektor.

Wydarzenie organizuje Strefa Kultury Wrocław w ramach programu Praktycy Kultury oraz Creative Europe Desk Polska.

 Kajetan Buturlak
Materiał nadesłany
16 września 2020