"Courtney Love" z boskimi nagrodami

Spektakl Pawła Demirskiego w reż. Moniki Strzępki dostał aż trzy nagrody, najwięcej ze wszystkich przedstawień konkursowych, na VI Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie.

Za najlepszą reżyserię doceniono Monikę Strzępkę, za najlepszą scenografię - Michała Korchowca, a zespół aktorski Teatru Polskiego otrzymał pozaregulaminową nagrodę dla najlepszego zespołu.

Wybór najlepszego reżysera sprawił członkom jury dużo trudności ze względu na wysoki poziom wszystkich prezentowanych przedstawień. Jury doceniło Monikę Strzępkę "za wyjątkowe metody pracy z aktorami, dystans i poczucie humoru, bezpretensjonalność i brak próżności, a także za umiejętność gry z konwencjami teatralnymi".

Michała Korchowca w kategorii najlepszej scenografii nagrodzono "za skomplikowane i wielopoziomowe zbudowanie świata złożonego z artystycznych aspiracji, , nadużyć branży muzycznej i utopijnych snów, które składają się na opowieść o Nirvanie i Courtney Love".

Courtney Love otrzymał też nagrodę pozaregulaminową dla najlepszego zespołu aktorskiego, "którego wirtuozerska gra sprawiła, że cztery godziny stały się prawdziwą teatralną ucztą".(-) (-)
Materiał Festiwalu
17 grudnia 2013
Spektakle
Courtney Love