Cyfrowe Muzeum Teatru Starego

W internecie można oglądać m.in. zdjęcia z przedstawień i prób, projekty dekoracji, kostiumy i plakaty - w sumie ponad siedem tysięcy obiektów. W zdigitalizowanym zasobie są także dokumenty dotyczące historii Teatru Krakowskiego w latach 1781-1906 oraz budynku przy placu Szczepańskim

- Praca nad digitalizacją dokumentów trwała pół roku. Zależało mi na tym, żeby materiał zamieszczony w Cyfrowym Muzeum był w prosty i przejrzysty sposób dostępny dla użytkowników - powiedziała kierownik Muzeum Starego Teatru Anna Litak.

Odwiedzający Cyfrowe Muzeum (www.cyfrowemuzeum.stary.pl) mogą szukać informacji wybierając tytuł przedstawienia, autora sztuki, nazwisko reżysera, aktora, scenografa lub rok premiery.

Miłośnicy teatru mogą znaleźć informacje o pięciuset przedstawieniach wystawionych w Starym Teatrze po wojnie. Cały zasób to 5,5 tys. fotografii oraz 1,2 tys. projektów scenografii, plakatów, wkładek obsadowych i 330 kostiumów. Niektóre z kostiumów można obejrzeć bardzo dokładnie, dzięki animacji. Bardzo cenne, zwłaszcza dla specjalistów, są informacje o repertuarze teatru z najstarszego okresu od roku 1781.

Zdigitalizowany materiał pochodzi głównie z Archiwum i Muzeum Starego Teatru oraz Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (archiwalia z lat 1947-1954). Materiały są własnością wymienionych instytucji i ich wykorzystanie wymaga zgody właściciela.

"Ta strona będzie rozbudowywana m.in. o dokumentację przedstawień po 2005 r., którą posiadamy już w formie zdigitalizowanej. Część z tych informacji jest dostępna na głównej stronie teatru" - zaznaczyła Anna Litak.

Materiały znajdujące się na stronach Cyfrowego Muzeum mogą posłużyć m.in. do przygotowania wykładów, spotkań czy szkolnych lekcji o teatrze.

Cyfrowe Muzeum Starego Teatru powstało dzięki dofinansowaniu z UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt projektu wyniósł 100 tys. zł, z czego unijna dotacja to 75 proc.

"Cyfrowe Muzeum to pierwszy krok do utworzenia Interaktywnego Muzeum Starego Teatru" - powiedziała Litak.(-)
PAP
4 października 2011