Czas na Bydgoszcz

Bydgoski Kongres Kultury odbędzie się w dniach 28-30 września 2011 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Planowany jest jako trzydniowy cykl spotkań warsztatowych, prelekcji, dyskusji panelowych oraz wydarzeń artystycznych. Wezmą w nim udział różnorodne środowiska szeroko rozumianej kultury, przedstawiciele władz Bydgoszczy i regionu oraz zaproszeni goście: twórcy, animatorzy, naukowcy, politycy

Nadrzędnym celem Kongresu jest wypracowanie modelu rozwoju Bydgoszczy w oparciu o kulturę. Dochodzenie do tego wymaga rzetelnej diagnoza kondycji kultury bydgoskiej oraz wyznaczenia – w publicznej debacie – kierunków jej rozwoju na lata 2011–2020. Nawiązując do struktury projektu  Kultura w budowie, będzie on eksplorować pięć kluczowych dla kultury naszego miasta obszarów tematycznych: uczestnictwo, kreatywność, rewitalizacja, tożsamość, współpraca. Kongres będzie zwieńczeniem kilkumiesięcznego procesu prac animacyjnych, badawczych i analitycznych oraz środowiskowych i medialnych dyskusji. Bezpośrednim efektem kongresu będzie lista postulatów i rekomendacji do stworzenia dokumentu Kulturalny Master Plan dla Bydgoszczy.

BADANIA


Badania i analizy zostaną przygotowane  na kongres kultury dzięki grantowi pozyskanemu przez Fundację Gaudeamus działającą przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, a przeprowadzą je pracownicy tej uczelni. Głównym przedmiotem badań jest aspekt „podaży” kultury.  Analiza zostanie przeprowadzona poprzez badanie oferty i działań instytucji kultury, organizacji  i  środowisk kulturotwórczych i wzorotwórczych. Analiza ta (i ocena) obejmie trzy główne  aspekty  ich funkcjonowania: ofertę kulturalną, jej kreatywność oraz efektywność  społeczno-kulturową.  Dopiero w tym kontekście chcemy pokazać uwarunkowanie potrzeb, preferencji i aspiracji kulturalnych bydgoszczan. Diagnozie będą też podlegać takie elementy jak współpraca, uspołecznienie (demokratyzacja), dostępność i bariery uczestnictwa w kulturze, funkcje integracyjne i tożsamościowe.

DEBATY


Od stycznia do czerwca br. odbyło się kilkanaście spotkań Forum Kultury Bydgoskiej oraz pięć debat publicznych:

•    Powołanie Forum Kultury Bydgoskiej i ogłoszenie planów zwołania Bydgoskiego Kongresu Kultury.
•    Debata pod hasłem „Uczestnictwo. Kultura w czyje ręce?”. Podczas debaty dyskutowano problem uczestnictwa bydgoszczan zarówno w wydarzeniach kulturalnych, jak i ich zaangażowanie w kulturę życia codziennego. Rozmawiano także o sposobach działania Miejskiego Ośrodka Kultury. Debata odbyła się w Teatrze Polskim.
•    Debata pod hasłem „Kreatywność. Czy jest Tutaj ktoś zdolny?”. Debata poświęcona była edukacji kulturalnej – zarówno tej formalnej (szkolnej – na wszystkich poziomach systemu edukacji), jak i nieformalnej (pozaszkolnej – od domów kultury poprzez działalność instytucji trzeciego sektora). Debata odbyła się w bydgoskim oddziale TVP.
•    Debata pod hasłem „Rewitalizacja. Jak długo będzie się tu sypać?”. Podczas debaty omawiano możliwości rewitalizacji architektonicznej miasta na przykładach miast europejskich. Zastanawiano się, w jaki sposób artyści i animatorzy życia kulturalnego mogą zaangażować się w architektoniczną rewitalizację miasta. Debata odbyła się w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.
•    Druga debata pod hasłem „Rewitalizacja”. Druga debata rewitalizacyjna była poświęcona tym problemom związanym z rewitalizacją, które nie zmieściły się w ramach pierwszej debaty o rewitalizacji – rewitalizacji społecznej i kulturowej.

Miała miejsce także jedna debata specjalna. Odbyła się ona przy okazji podpisania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego, poparcia inicjatywy ruchu Obywatele Kultury - „Pakt dla kultury”.(-)
Materiały Organizatorów
1 lipca 2011