Dla Marii Fołtyn

Koncert poświęcony śpiewaczce i reżyserce Marii Fołtyn, międzynarodowy konkurs wokalny oraz opera Bedricha Smetany "Sprzedana narzeczona", to tylko niektóre z wydarzeń LI Festiwalu Moniuszkowskiego (21-24 sierpnia).

Jak powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor artystyczny festiwalu Stanisław Rybarczyk, początek imprezy będzie poświęcony zmarłej w grudniu 2012 r. Fołtyn, która była założycielką Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki, a w latach 1978-1998 pełniła funkcję dyrektora artystycznego festiwalu w Kudowie-Zdrój.

- Niestety pogarszający się stan zdrowia nie pozwolił Marii na udział w ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji imprezy. Po jej śmierci pozostała pustka, dlatego naturalne wydało mi się uczczenie jej pamięci - mówił Rybarczyk.

Na inaugurację festiwalu na kolumnie Teatru Zdrojowego w Kudowie-Zdrój odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa Marii Fołtyn. Przygotowany został także koncert, w trakcie którego będzie można usłyszeć arie operowe z repertuaru zmarłej artystki, m.in. z opery Stanisława Moniuszki "Halka".

W kolejnych dniach imprezy odbędzie się m.in. koncert zespołu Piotra Barona "Moniuszko i jazz", występ orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej "Podhalańczycy" oraz tradycyjny "Korowód Moniuszkowski", w którym udział wezmą uczestnicy festiwalu i mieszkańcy miasta. Festiwal potrwa do 24 sierpnia i zakończy go opera Bedrzicha Smetany "Sprzedana narzeczona" w wykonaniu Morawskiego Teatru Operowego z czeskiego Ołomuńca.

"Przygotowując program myślałem nie tylko o Moniuszce, ale także o całej jego epoce i osobach, z którymi się wówczas kontaktował. Na pewno spotkał się ze Smetaną, z którym omawiał wówczas możliwość wystawienia w Czechach +Halki+. Stąd właśnie decyzja o wystawieniu +Sprzedanej narzeczonej+" - tłumaczył Rybarczyk.

Niemal równolegle z festiwalem w Kudowie-Zdrój odbędzie się II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Andrzeja Hiolskiego. Mogą w nim wziąć udział śpiewacy do 35 roku życia, a jego głównym celem jest pomoc młodym artystom i propagowanie muzyki wokalnej. Konkurs jest trzyetapowy, a uczestnicy muszą przygotować repertuar pięciu arii, dwóch pieśni oraz jeden utwór dowolny. Konieczna jest prezentacja co najmniej jednego utworu skomponowanego przez Moniuszkę. W ostatnim, finałowym etapie wokaliści wystąpią w towarzystwie orkiestry Filharmonii Sudeckiej.

"Zapisy do udziału w konkursie jeszcze trwają, ale już teraz otrzymaliśmy ok. 40 zgłoszeń od artystów z Polski, Litwy, Rosji i Białorusi. W sumie w rywalizacji będzie mogło wziąć udział maksymalnie 60 osób" - dodał kierownik konkursu prof. Piotr Łykowski.

Konkurs rozpocznie się 17 sierpnia, finał zaplanowano na 20 sierpnia, a koncert laureatów odbędzie się 22 sierpnia i będzie jedną z głównych atrakcji Festiwalu Moniuszkowskiego.

Festiwal Moniuszkowski odbył się po raz pierwszy w 1962 roku - w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci polskiego kompozytora. Podczas dotychczasowych edycji imprezy odbyło się ok. 60 pełnospektaklowych inscenizacji oper Moniuszki m.in. "Strasznego dworu", "Hrabiny", "Flisa", "Verbum Nobile", a także dzieł m.in. Giuseppe Verdiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Georgesa Bizeta.

 (-) (-)
(PAP)
3 lipca 2013
Portrety
Maria Fołtyn