Dobry wieczór w AT

W ciągu trzech dni (10, 11, 12 marca) zaprezentujemy czternaście pokazów przygotowanych pod opieką Andrzeja Domalika, Wojciecha Malajkata, Marcina Perchucia, Grzegorza Chrapkiewicza, Wiesława Komasy, Marcina Przybylskiego, Cezarego Kosińskiego, Waldemara Śmigasiewicza, Sławomira Packa Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej.

Pełny repertuar znajduje się na stronie: https://tcn.at.edu.pl/dwat/, a w załączniku przesyłam harmonogram pokazów.

Cena biletu na każdy pokaz wynosi 10 zł.
Cały dochód z biletów zostanie przeznaczony na wsparcie rehabilitacji zasłużonego Pedagoga Akademii Teatralnej prof. Darii Iwińskiej.

Sprzedaż: http://www.bilety.at.edu.pl/
Bilety online można kupić do dnia poprzedzającego każdy z pokazów.

Istnieje także możliwość zakupu biletów w kasie Teatru Collegium Nobilium (otwarta na dwie godziny przed spektaklami repertuarowymi lub na 1 godzinę przed danym pokazem w ramach DOBRY WIECZÓR W AT (ul. Miodowa 22/24).

Na pokazy z cyklu DOBRY WIECZÓR W AT nie prowadzimy rezerwacji biletów.Anna Piotrowska
Materiały Akademii
10 marca 2017