Dołącz do akcji

Przed nami kolejna, siódma już, odsłona Dotknij Teatru. Ruszamy z naborem projektów do łódzkiej edycji. Do udziału zapraszamy teatry instytucjonalne, teatry offowe, zespoły amatorskie, domy i ośrodki kultury, muzea, skanseny, biblioteki, stowarzyszenia i fundacje oraz artystów niezależnych. Nabór projektów potrwa do poniedziałku, 14 września 2015

Hasłem Dotknij Teatru 2016 roku jest: I/granie – Człowiek w grze. Temat gry, zabawy, maskarady profiluje program tegorocznej edycji na zagadnienia:

a) teatru zabawy, jego metodologii i funkcji terapeutycznej/edukacyjnej/artystycznej,
b) tradycji teatru ludycznego,
c) historii komedii,
d) roli śmiechu i komizmu w teatrze,
e) szeroko rozumianej gry w kategoriach socjologii, psychologii, filozofii,
f) kondycji ludzkiej rozumianej jako gra,
g) genderowych, które dokonują reinterpretacji i weryfikacji ról płciowych i gier społecznych.

Jak dołączyć do akcji?

1. Zapoznaj się z regulaminem DT 2016
2. Pobierz formularz zgłoszeniowy
3. Prześlij wypełniony formularz do 14 września 2015 r.:
- w wersji elektronicznej na adres: cet@nowy.pl
- w wersji papierowej na adres: Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź (z dopiskiem na kopercie „DT 2016 - wniosek zgłoszeniowy") lub osobiście w Dziale Programowym Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi ul. Zachodnia 93

Dotknij Teatru to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. To wyjątkowo szeroka i interdyscyplinarna forma obchodów Dnia Teatru. Poprzez program zawierający różnorodne działania, m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty, promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach. Widzowie poznają teatr „od kuchni", zostają zaproszeni do wspólnego tworzenia.

Projekt Dotknij Teatru powstał w 2010 roku w Łodzi. Inicjatorem była grupa łódzkich artystów i animatorów kultury, koordynacji podjął się Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka. Niemal równocześnie w 2011 roku w Warszawie rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego Chodź do teatru!, realizujący podobne cele. W związku z tym postanowiono połączyć siły oraz zaprosić do programu kolejne regiony. W 2012 roku Dotknij Teatru świętowano już wspólnie w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2013 roku przyłączyli się partnerzy ze wszystkich województw, pozwalając na organizację niemal 600 wydarzeń w 45 miastach. W edycji 2014 udział wzięło 49 miast, 178 podmiotów, odbyło się 701 wydarzeń.(-) (-)
Materiał organizatora
7 września 2015