Dorota Sajewska w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

12 lipca o g. 19, dzięki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, będzie można uczestniczyć w wykładzie z cyklu "Nowa Sztuka Narodowa": "Polski teatr narodowy. Spotkanie z Dorotą Sajewską.

Naród i władza. Mechanizmy eliminacji "zaangażowania w polskość" we współczesnym teatrze. A gdyby tak pomyśleć, że konflikt między lewicowo zorientowanym teatrem a teatrem broniącym wartości chrześcijańskich i narodowych, nie istnieje? Że spór o teatr, jaki toczy się - zawsze w sposób pośredni -między "Krytyką Polityczną" a "Naszym Dziennikiem" to w gruncie rzeczy ostatnia ideologiczna nisza, w jakiej dochodzi w ogóle do głosu koncepcja teatru narodowego - a zatem teatru żywo zainteresowanego nie tyle artystycznym wyrazem, ile polityczną wizją polskiej rzeczywistości i tożsamości?

Pozwólmy sobie na taką fantazję. Być może wówczas okaże się, że cały ten medialnie ostro zarysowany konflikt skrywa inny, dużo poważniejszy problem - cynizm władzy, konsekwentnie marginalizującej polityczne zaangażowanie społeczeństwa, oferując jego obywatelom erzac w postaci przyjemnego Teatru Narodowego. Spróbujmy więc wejść w obszar teatru narodowego, ale tego silnie zideologizowanego, gdzie - jak pisze bogini teatralnej prawicy, Temida Stankiewicz-Podhorecka - "są jeszcze twórcy, artyści, którzy ofiarnie w tych katakumbach, z dala od blasku fleszy, nagród i odznaczeń zechcą taki teatr realizować".

Dorota Sajewska - badaczka teatru, tłumaczka współczesnych dramatów niemieckojęzycznych. Wykłada w Instytucie Kultury Polskiej UW. Jest zastępcą dyrektora artystycznego Teatru Dramatycznego w Warszawie. Autorka książki "Chore sztuki. Choroba/tożsamość/dramat" (2005).(-)
Materiały Organizatora
12 lipca 2012
Portrety
Dorota Sajewska