Dziwna plątanina - ludzkie życie

"Lalka" Bolesława Prusa to świat rozpadających się kategorii i budowania iluzji, które przesłaniają rzeczywistość. Premiera spektaklu "Lalka. Najlepsze przed nami" odbędzie się 15 maja w Powszechnym.

Literatura badawcza związana z "Lalką" Bolesława Prusa jest tak obszerna, że da się z niej stworzyć niemałą bibliotekę. W większości prac powracają jednak podobne obszary tematyczne. Kategorie opowieści o ludziach czasu wielkiej zmiany, zapisu rozpadu świata czy rozpadu wspólnoty, "gry iluzji i deziluzji, zachwytów i rozczarowań", "entuzjazmu i zblazowania", wyrywania się z bezsilności związanej z rolami społecznymi, maskami, konwenansami.

"Lalka" to świat rozpadających się kategorii i budowania iluzji, które przesłaniają rzeczywistość. Można powiedzieć, że wszystkich bohaterów powieści łączy tak naprawdę jedna cecha - poczucie bycia nie na swoim miejscu, co skutkuje budowaniem utopijnych światów i wyidealizowanych wersji samych siebie. Wszyscy mają problem z zakorzenieniem się w otaczającym świecie, ale też przeczuwają nadejście jakiegoś nowego, nieznanego porządku. Czują, że zastany przez nich porządek świata wymaga zmiany, ale sami nie posiadają w sobie silnego imperatywu, który by tę zmianę umożliwiał. Niespełnienie, poczucie porażki, rozczarowanie - okazuje się, że nie rezygnując z XIX-wiecznych realiów, ale uważnie wczytując się w tekst "Lalki", znajdziemy się bardzo blisko naszych współczesnych rozterek i pytań.

"Co to za dziwna plątanina - życie ludzkie" - mówi pod koniec powieści Wokulski. Twórcom spektaklu zależy na tym, by owej plątaniny nie stracić z oczu i nie sprowadzać złożoności powieści i zapisanych w niej bohaterów do założonych z góry tez, a co za tym idzie - uproszczeń.

Wojciech Faruga (ur. 1981 r.), reżyser teatralny, studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię w Akademii Teatralnej w Warszawie. Związany z teatrami: Polskim w Bydgoszczy, Dramatycznym w Wałbrzychu, Starym w Krakowie i Polskim w Bielsku-Białej. Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak".

Premiera 15 maja 2015, Scena Duża

Kolejne spektakle:

16, 17, 19, 20, 21 maja, godz. 19.00

27, 28 czerwca, godz. 19.00

17 maja, godz. 12.00 - śniadanie z twórcami spektaklu "Lalka. Najlepsze przed nami"-bufet teatralny.

19 maja, godz. 19.00 - premiera studencka spektaklu "Lalka. Najlepsze przed nami"-połączona z koncertem w klubie teatralnym Mózg Powszechny po przedstawieniu.

21 maja, godz. 18.00 - premiera belferska spektaklu "Lalka. Najlepsze przed nami"

Premiery belferskie przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów oraz animatorów kultury, którzy oglądają spektakl z repertuaru Teatru Powszechnego oraz zapoznają się z zeszytami metodycznymi.

Premiery belferskie to regularne spotkania organizowane w związku z kolejnymi premierami Teatru, merytorycznie opracowywane przez Michalinę Butkiewicz. Uczestnicy dyskutują, poznają możliwości efektywnego wykorzystania danego przedstawienia w czasie szkolnych zajęć edukacyjnych, otrzymują materiały metodyczne.(-)
Materiał Teatru
15 maja 2015