Finał "5 zmysłów eMOTION"

W piątek, 22 listopada o godz. 19 w Auli Artis swój finał będzie miał trwający od ponad dwóch miesięcy projekt "5 zmysłów eMOTION". Jego podsumowaniem będzie spektakl Polskiego Teatru Tańca "Desert" w choreografii Pauliny Wycichowskiej, w którym obok profesjonalnych tancerzy wystąpią osoby niepełnosprawne.

Projekt "5 zmysłów eMOTION" realizowany był od połowy września. W jego ramach odbyło się ponad 200 wydarzeń edukacyjno - kulturalnych adresowanych do osób niewidomych, niesłyszących, niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie. Prowadzone były przez 40 zaproszonych pedagogów - najlepszych i najbardziej doświadczonych praktyków tańca, choreografów i pedagogów. Projekt koncentrował się na odkrywaniu indywidualnej ekspresji uczestników, rozpoznaniu ich własnego potencjału ruchowego podczas spotkań warsztatowych, a także rozwijaniu umiejętności zastosowania zdobytej podczas seminariów i spotkań naukowych wiedzy. Podstawowym celem projektu "5 zmysłów eMOTION" było zniesienie barier społecznych, które często uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych.

Kończący się projekt "eMOTION" jest już trzecim z cyklu "5 zmysłów". Wydarzenia te wpisują się w aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu i będąc największym tego typu przedsięwzięciem kulturalno - edukacyjnym w Polsce. Pierwszym z nich była wystawa sztuk wizualnych dla osób niewidomych, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Poznaniu ("5 zmysłów. Audiodeskrypcja"), w zeszłym roku, wspólnie z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia "Amadeus" zrealizowany został projekt muzyczny dla osób niesłyszących ("5 zmysłów. Pauza").(-) (-)
Materiał Festiwalu
21 listopada 2013
Spektakle
Desert