Finał projektu teatralnego dla najmłodszych

W 10 gorzowskich przedszkolach biorących udział w drugim etapie projektu edukacji kulturalnej "Teatralne ABC dla przedszkolaka" trwają ostatnie przygotowania do przedstawień.

Zarówno dzieci, jak i pedagodzy oraz aktorzy naszego Teatru ciężko pracują dopinając wszystkie szczegóły na "ostatni guzik".

9 grudnia od godz. 9.15 odbędą się ostatnie warsztaty z pracownikami Teatru.

16 grudnia od godz. 8.30- 13.30 odbędą się próby generalne przedstawień przedszkolaków, natomiast 17 i 18 grudnia od godz. 10.00 uczestnicy projektu zaprezentują przygotowane przedstawienia na dużej scenie Teatru.

Przypomnijmy, że celem projektu jest rozszerzenie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat teatru i jego specyfiki. Dzieci poznają pracę poszczególnych pracowni i zawodów związanych ze sztuką teatralną. Edukacja teatralna pozwala włączyć w aktywność dzieci elementy plastyki, muzyki, tańca i pięknego słowa.

W ramach projektu przedszkolaki uczestniczyły w następujących warsztatach: 6 warsztatów w Teatrze prowadzonych przez pracowników instytucji (spotkanie z plastykiem i montażystą, charakteryzatorką i rekwizytorką, choreografem, krawcową i garderobianą, suflerem-inspicjentem, akustykiem i elektrykiem) oraz 4 warsztaty w przedszkolach prowadzone przez aktorów.

Podsumowaniem i zakończeniem projektu będzie uroczysty pokaz - przedszkolaki wystąpią na scenie Teatru im. J.Osterwy i zaprezentują w obecności zaproszonych gości umiejętności, które nabyły w trakcie warsztatów.

Drugi etap projektu rozpoczął się 16 września i wzięły w nim udział Przedszkola nr 6, 16, 17, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 33.

Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego 50 000 zł.(-) (-)
Materiał Teatru
7 grudnia 2013