Fundamentalny punkt odniesienia

Tego lata w Teatrze Powszechnym w Warszawie Michał Zadara przywraca romantyzm współczesnej kulturze.

"Romantyzm jest dziś dla mnie fundamentalnym punktem odniesienia" - mówi reżyser. Chcąc zmierzyć się z dziedzictwem, które ciągle ciąży nad polską kulturą, w trakcie jednego lata inscenizuje dwa dramaty Słowackiego.

"Fantazy" będzie XIX-wieczną komedią kostiumową, w ironiczny sposób opowiadającą o perypetiach miłosnych polskiej arystokracji i pokazującą jej upadek.

"Lilla Weneda" to z kolei dramat osnuty na legendzie dwóch polskich plemion, który Zadara zamierza osadzić w brutalnych realiach XX wieku, ukazując konflikty, które wciąż toczą się w polskiej pamięci.

***

" Fantazy"

Premiera 19 czerwca, Scena Duża

Kolejne spektakle: 20, 21, 23, 24 czerwca, 11, 12, 13 września 2015

Mówi się, że główną polską wadą jest życie przeszłością, idealizowanie minionego świata, który tylko w wyobrażeniach był niedoścignionym wzorem postaw. Juliusz Słowacki w komedii satyrycznej Fantazy dokonuje rozliczenia ze światem zastanym. Akcję osadził na Podolu w początku lat czterdziestych XIX wieku. Losy bohaterów rzucone zostały na panoramę wielkiej historii - czas zaborów i okresu po powstaniu listopadowym. Kontekst burzliwej epoki nie jest tylko sielankowym rysem, ale demitologizuje wyobrażenie o rodzącej się elicie, ukazuje degradację arystokracji jako grupy społecznej. Nie wartości ducha i uczucia, ale pieniądz i wyrachowanie zajmują wówczas pierwszoplanowe pozycje w grze codzienności.

"Drugi wieszcz" ironicznie traktuje XIX-wieczne pozy, styl bycia i pogoń za romantycznością. Panorama charakterów w utworze odrysowuje zubożałą szlachtę, oderwanych od rzeczywistego świata bohaterów oraz ostatnich idealistów, którzy poświęcają życie dla godnej sprawy. Utwór, w komediowej tonacji, pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, nie pozostawia złudzeń - jest brutalnym, rozprawieniem się z naszą tożsamością i mitami założycielskimi. Michał Zadara, wczytując się w tekst Słowackiego, podążając za jego słowem, obnaża świat hipokrytów i ludzi małych. Tym samym ujawnia źródła dzisiejszych kompleksów, stereotypów i fobii. To lustro, w którym warto się przejrzeć.

Spektakl bierze udział w Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa" realizowanym dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

"Lilla Weneda"
Premiera: 29 sierpnia 2015, Scena Duża
Kolejne spektakle: 30 sierpnia, 2-6, 22-24 września 2015
koprodukcja: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie i CENTRALA

Sztuka osadzona w brutalnej, bajkowej prehistorii Polski przedchrześcijańskiej, podczas wojny dwóch mitycznych polskich plemion: Wenedów i Lechitów. Michał Zadara osadza ten dramat w realiach XX-wiecznej historii, używając dramatu Słowackiego, jako klucza do naszego obecnego, XXI-wiecznego stanu umysłu, ciągle obciążonego wydarzeniami z przeszłości.
Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa".(-)
Materiał Teatru
19 czerwca 2015
Spektakle
Fantazy
Portrety
Michał Zadara