Grzegorzek próbuje "Woyzecka" w Starym

Za dwa tygodnie, 8 lutego, w Starym Teatrze "Woyzeck" Georga Büchnera w reżyserii Mariusza Grzegorzka

"Woyzeck" to ostatnia, nieukończona sztuka młodo zmarłego wybitnego niemieckiego dramaturga Georga Büchnera (1813-1837). Losy tytułowego bohatera oparte zostały na autentycznej historii człowieka sądzonego w latach 20. XIX wieku za morderstwo; więzień ów - podobnie jak bohater dramatu - był obiektem badań naukowych pseudonaukowca-kryminologa, który usiłował znaleźć racjonalne wyjaśnienie motywów zbrodni w sferze psychiki przestępcy. Język dramatu oraz uczynienie głównym bohaterem prostego człowieka uznawane są za pierwsze zwiastuny naturalizmu w literaturze. Büchner pozostawił luźne fragmenty tekstu, jego dramat został dopracowany i opublikowany w 1879, a sceniczna premiera odbyła się dopiero w 1913 roku.Od tego momentu Woyzeck niemal nie schodzi z afisza teatrów na całym świecie; w Polsce od wojny był realizowany kilkadziesiąt razy, zarówno w teatrach instytucjonalnych jak i off-owych.

100 lat od prapremiery - w ramach sezonu : swinarski - próby sztuki Georga Büchnera rozpoczął w Narodowym Starym Teatrze Mariusz Grzegorzek. Inscenizacja patrona sezonu 2013/2014 - Konrada Swinarskiego (w 1966 roku na Dużej Scenie Starego Teatru) spotkała się zarówno z aplauzem, jak i wyraźnym niezrozumieniem:

"Obraz sceniczny, który fascynuje wizją świata niezwykłego, konkretnego i fantastycznego zarazem. Prostota środków wyrazu. Wirtuozeria reżyserska. I wielka niepokojąca, z pogranicza nawiedzenia wyobraźnia teatralna. Swinarski () efektownie wszedł do klubu sześciu, ośmiu wybitnych reżyserów współczesnego teatru". Jerzy Koenig, Współczesność

"Na pytanie: dla kogo to przedstawienie? - nie umiałbym dać odpowiedzi. () W rezultacie aktorzy na scenie wydawali się jacyś zagubieni" Jerzy Bober, Gazeta Krakowska

"Wyszedłem z teatru pod silnym wrażeniem, podobnie jak Zygmunt Greń, który o "Wozecku" entuzjastycznie napisał w >Życiu literackim<. Ale zauważyłem, że widzom krakowskim inscenizacja się nie podobała". Wojciech Natanson, Teatr

Mariusz Grzegorzek - reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, scenarzysta, scenograf, grafik. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz reżyserię w łódzkiej Szkole Filmowej, z którą od wielu lat związany jest jako pedagog. Od 2012 pełni funkcję rektora tej uczelni.

Twórczość Grzegorzka obejmująca różne dyscypliny i gatunki wymyka się klarownej kategoryzacji. Zarówno jego filmy (Rozmowa z człowiekiem z szafy, Królowa aniołów, Jestem Twój), jak i spektakle teatralne czy realizacje telewizyjne reprezentują bardzo indywidualny, autorski styl, mieszają konwencje i nastroje prowadząc z widzem nieustanną grę.(-) (-)
Materiał Teatru
29 stycznia 2014
Spektakle
Woyzeck