Historia wygodnickiego konformizmu

„Nieporadność" to groteskowa opowieść o młodym człowieku, będącym więźniem codziennego, przytłaczającego świata pełnego wymuszonych autorytetów, które usilnie, często też nieporadnie, próbują mu narzucić swoją wyidealizowaną formę – w gombrowiczowskim znaczeniu tego słowa.

Jest to też historia wygodnickiego konformizmu, uzasadnionego domniemanym szczęściem kryjącym się za pieniądzem, skonfrontowana z postawą aktywnego indywiduum, nieprzerwanie walczącego o swoją niezależność, która w erze globalizacji jest niezwykle trudna do utrzymania.

Mickiewiczowska Grupa Teatralna z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach pod opieką polonistki, Agnieszki Górskiej, zdecydowała się opowiedzieć „Nieporadność" poprzez liczne nawiązania do polskiej kultury i groteski. Scenariusz autorstwa Jana Grucy do polemiki na temat niezależności jednostki korzysta z takich klasyków jak „Dzień Świra" Marka Koterskiego, twórczość Kabaretu Starszych Panów czy szerokorozumiana filozofia prekursora polskiej literatury groteskowej, Witolda Gombrowicza.

„Nieporadność"
Mickiewiczowska Grupa Teatralna
Opiekun: Agnieszka Górska
Reżyseria i dramaturgia: Jan Gruca
Obsada: Ewa Biernat, Lucyna Polok, Paulina Wala, Jan Gruca, Tymoteusz Podolec
Zdjęcia i plakat: Maja Walnik
Scena Teatru Korez
20 Marzec 2019(-) (-)
Materiał Teatru
20 marca 2019