Honorowa odznaka dla prof. Bożeny Frankowskiej

Badaczka i historyk teatru prof. Bożena Frankowska została uhonorowana odznaką Sekcji Teatru Lalek Związku Artystów Scen Polskich (ZASP). Odznakę wręczył jej w poniedziałek członek Zarządu Głównego ZASP Konrad Szczebiot w Domu Dziennikarza w Warszawie.- Jest to nagroda dla osoby bardzo zasłużonej nie tylko dla ZASP-u, nie tylko dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, ale dla polskiego środowiska teatralnego w ogóle - powiedział Szczebiot. Podkreślił, że to "dowód uznania za nieocenioną pracę na rzecz środowiska lalkarskiego".

- Kiedy przed wielu laty odchodziłam z PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie do Białegostoku - jeszcze nie na Wydział Lalkarski, a do Studium Lalkarskiego, to wszyscy moi znajomi w Krakowie ze Szkoły i z otoczenia uważali, że jest to po prostu jakiś gest ze strony osoby niepoczytalnej - przypomniała odbierając nagrodę Frankowska. - Wiele lat później okazało się, że decyzja była słuszna - dodała. - Przyczyniłam się troszeczkę do rozwoju lalkarstwa w Polsce - oceniła.

Prof. Bożena Frankowska jest krytykiem i historykiem teatru, wiceprzewodniczącą Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IATC).

W latach 1972-74 była kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Bydgoszczy, a następnie (1974-76) wykładała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Przez wiele lat była wykładowcą Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (filia Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie).

W 1978 r. otrzymała nagrodę Klubu Krytyki Teatralnej SDP za publicystykę teatralną w "Gazecie Białostockiej" i "Teatrze". W 1985 r. przyznano jej Nagrodę Klubu Krytyki Teatralnej SD PRL.

W 1989 r. Frankowska została uhonorowana Nagrodą im. Edwarda Csato w dziedzinie publicystyki.

Obok szeregu recenzji i artykułów opublikowała w 2003 r. w Wydawnictwie Naukowym PWN "Encyklopedię teatru polskiego".Grzegorz Janikowski
Kurier PAP
23 listopada 2021