„Horror" - Jakop Ahlbom - (Holandia)

„Najbardziej pierwotną i najsilniejszą emocją, która towarzyszy ludzkości jest strach. Najbardziej pierwotnym i najsilniejszym rodzajem strachu jest strach przed nieznanym." (H.P. Lovecraft)

Przeżyj film w teatrze! „Horror" to pomysłowy i perfekcyjnie zrealizowany pastisz filmów grozy. Czarny humor, dreszczyk emocji i absurd. By nas zaskoczyć, Jakop Ahlbom wykorzystuje całą gamę efektów specjalnych i teatralnych trików. Gatunek filmów grozy świetnie mu to umożliwia. To niezaprzeczalne mistrzostwo inwencji. Artysta uwielbia także żonglerkę cytatami z kinematografii. W „Horrorze" wykorzystał sceny z kultowych filmów grozy, tworząc za ich pomocą nową historię. Odgadywanie tych cytatów to czysta rozrywka. Ponadto to perfekcyjnie zagrany spektakl teatru fizycznego w wykonaniu doskonałego zespołu aktorskiego, który nie musi używać słów, by opowiedzieć mroczną historię.

Jakop Ahlbom fascynuje się filmami grozy od wczesnej młodości. Ahlbom: „Pochłaniałem każdy horror jaki mogłem znaleźć. Fascynowały mnie absurdalne fantazje, efekty specjalne, ekstremalne historie, poczucie nieodgadnionego mroku oraz to, jakie pobudzenie i adrenalinę we mnie wywołują. Intrygował mnie także czarny humor zawarty w tych filmach, kombinacja efektów slapstikowych i surrealizmu. To wszystko mnie urzekało, a zarazem przerażało."

Stary dom, udręczony tragiczną historią pewnej rodziny. Jednej siostrze udało się uciec. A co przydarzyło się drugiej? Kiedy wraca do rodzinnego domu konfrontuje się z przeszłością, którą wcześniej wyparła. Jedynym sposobem, by przeżyć, jest zmierzenie się ze straszną prawdą.

Nie do wiary – a jednak to możliwe! POLSKA PRAPREMIERA

„Ahlbom w Horrorze przeszedł samego siebie. Wszystko jest zrealizowane z najwyższą perfekcją. Gra aktorska na najwyższym poziomie. Zdumiewa nieskończona ilość pełnych iluzji scen... Ten magiczny świat pełen jest absurdu, czarnego humoru i slapstickowych numerów. Kto by pomyślał, że horror da się zagrać w teatrze? A Ahlbom to udowadnia." /Haarlems Dagblad/

„Musicie to zobaczyć! Inteligentny i wnikliwie zabawny. Sceny podczas których wyskoczycie z krzesła!" /London Evening Standard/

„Prawdziwie przerażający... Czarny kalejdoskop, rozrywka szarpiąca nerwy." /The Stage/

„Ahlbom wykorzystuje efekty specjalne, by nas zaskoczyć. Granice jego inwencji są niesłychanie elastyczne. Horror jest złowieszczy, mrożący krew w żyłach, nieuporządkowany, komiczny i absurdalny, a wykonanie całości jest znakomite. Ahlbom potwierdza po raz kolejny swój wyjątkowy teatralny talent." /Het Parool/

„Wyśmienity, fascynujący spektakl. Od pierwszej sceny aż do oklasków publiczność siedzi na skraju foteli. Gdybyśmy mieli nagradzać punktami, to przedstawienie dostałoby maksimum. Horror naprawdę chwyta za gardło." /Cultuurpodiumonline.nl/
Czas trwania: 60 minut

Koncepcja i reżyseria: Jakop Ahlbom

Występują: Luc van Esch, Yannick Greweldinger, Judith Hazeleger, Silke Hundertmark, Sofieke de Kater, Gwen Langenberg, Maurits van den Berg, Reinier Schimmel
Dramaturg: Judith Wendel
Scenografia: Douwe Hibma, Jakop Ahlbom, Remco Gianotten (asystent)
Muzyka: Wim Conradi i Bauke Moerman
Projekt kostiumów: Esmee Thomassen
Rekwizyty i make-up: Rob Hillenbrink
Uczesanie i make-up: Nienke Algra
Reżyseria światła: Yuri Schreuders
Technika: Tom Vollebregt, Yuri Schreuders, Allard Vonk, Michel van der Weijden, Remco Gianotten, Alfred van der Meulen
Menadżer tournée: Sarah Faye van der Ploeg
Producent: Wilma Kuite / Alles voor de Kunsten
HORROR został zrealizowany z pomocą finansową: Performing Arts Fund, Miasta Amsterdamu, Fonds 21 i Prins Bernhard Cultuurfonds
___

ENG

Jakop Ahlbom "Horror" (Holland)
"The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown." (H.P. Lovecraft)
Experience a movie in the theatre!"Horror"is an ingenious and perfectly produced pastiche of horror movies. Black comedy, thrill and absurd. To surprise the audience Jakop Ahlbom uses a wide spectrum of special effects and theatrical tricks. And the horror genre is just ideal for him. The show is an unquestionable masterpiece of invention. The artist loves juggling with cinematographic quotations, and guessing the quotations is highly entertaining. In "Horror" Ahlborn has used scenes from cult horrors to create a brand new story. In addition, the show is a physical theatre performance perfectly played by a perfect acting team that does not need words to tell a murky story...
Having been fascinated by horror films since a young age, he says, "In my youth, I devoured every film in the genre I could find. I enjoyed the absurd fantasies and special effects, the extreme events, the sense of a dark unknown, and the rush of adrenaline they all triggered. I was also intrigued by the dark humour of the films; the combination of the slapstick and the surreal made them captivating and terrifying."

An old house haunted by the spectres of a sadistic family. One sister has made her way out. And what about the other? When she turns up at her childhood home she is confronted with her past which she had suppressed. The only way to survive is to face the horrible truth.

Unbelievable – and yet possible! POLISH PREMIERE

"In Horror Ahlbom excels himself. Everything is produced with utmost perfection. Top quality acting. What is astonishing, is the unlimited number of scenes that are full of illusion... The magic world is full of absurd, black humour and slapstick. Who would have thought that horror can be played in theatre? And Ahlbom proves it's possible." /Haarlems Dagblad (Holland)/

"Fans of horror films, you have to see this. [...] Jakop Ahlbom has made a loving homage to the genre that's clever, thoroughly entertaining and has some genuine jump-out-of-your-seat moments"/London Evening Standard (UK)/

"A black kaleidoscope of nerve-shredding entertainment." /The Stage (UK)/
"Ahlbom uses special effects to thunderstrike us. The limits of his invention are extremely flexible. Horror is ominous, blood-curdling, chaotic, comic and absurd, and the whole performance is outstanding. Ahlbom confirms his unique drama talent again." /Het Parool (Holland)/
"An excellent and fascinating show. From the very first scene till the applause the audience are ready to jump out of their seats. If we were to score it, the performance would be awarded the maximum score. Horror truly grabs by the throat." /Cultuurpodiumonline.nl (Holland)/
Duration: 60 min.

Concept and stage direction: Jakop Ahlbom
Cast: Luc van Esch, Yannick Greweldinger, Judith Hazeleger, Silke Hundertmark, Sofieke de Kater, Gwen Langenberg, Maurits van den Berg,, Reinier Schimmel
Dramaturge: Judith Wendel
Set design: Douwe Hibma, Jakop Ahlbom, Remco Gianotten (assistant)
Music design: Wim Conradi with Bauke Moerman
Costume design: Esmee Thomassen
Special props and make-up: Rob Hillenbrink
Hair and make-up: Nienke Algra
Lighting design: Yuri Schreuders
Technicians: Tom Vollebregt, Yuri Schreuders, Allard Vonk, Michel van der Weijden, Remco Gianotten, Alfred van der Meulen
Tour manager: Sarah Faye van der Ploeg
Producer: Wilma Kuite / Alles voor de Kunsten
HORROR was made with the financial support of the Performing Arts Fund, the Municipality of Amsterdam, Fonds 21 and the Prins Bernhard Cultuurfonds(-) (-)
Materiał organizatora
18 lutego 2017