Inspirowany dziełem Conrada

Czysta ziemia, mityczne królestwo Ducha i Mądrości, którą według legendy zamieszkują czciciele prawd, dobra i prorocy, miejsce mistyczne – Shambhala.

A wokół świat zewnętrzny, obcy, stworzony przez kultury Zachodu i Wschodu, pełen przemocy, którym rządzą niszczące siły - nienawiść i zniewolenie. Która rzeczywistość zwycięża?

Dzieje świata dowodzą, że ludzkość jest w ciągłym stanie wojny.

Zmienia się tylko kostium historyczny, zmieniają się formy. Skutkiem dążenia do dominacji jednych nad drugimi jest śmierć kultur i narodów. Osiągnięcia naukowe, technologiczne człowiek wykorzystuje do coraz bardziej wyrafinowanych metod inwigilacji, niszczenia, uśmiercania... Chwilowe zwycięstwo rodzi strach, a ten z kolei nienawiść. I koło historii wciąż toczy się tą samą ścieżką. Czy możliwe jest zahamowanie tego procesu, czy możliwa jest zmiana ścieżki?

Spektakl „Jądro ciemności" Teatru Arka, inspirowany dziełem Conrada, jest próbą znalezienia odpowiedzi. Jest też wyrazem poglądu filozoficznego i wiary, że Życie jest w ciągłym stanie przemiany, ziemski byt podlega różnym procesom Czasu, Materia zaś, poruszana przez Boską Energię, jest niezniszczalna.

Wieczna Energia dąży do stworzenia formy doskonałej, Świat więc jest na drodze rozwoju, podąża ścieżką Dobra. Jednak Świat nie jest pojęciem abstrakcyjnym, oderwanym od ludzkich intencji i czynów.

Co możemy zrobić, by dążył ku Dobru? Uwierzyć w Shambhalę? A może coś zmienić? Co zmienić? Gdzie? Do poszukiwania odpowiedzi na te pytania zachęcają widzów twórcy spektaklu.(-) (-)
Materiał Teatru
27 czerwca 2017
Spektakle
Jądro ciemności
Portrety
Renata Jasińska