Jan Dorman - człowiek teatru

W Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie 27 listopada odbyło się spotkanie promujące najnowszą publikację, poświęconą jednemu z wybitnych twórców teatru lalkowego w Polsce oraz założycielowi będzińskiej sceny - Janowi Dormanowi. W spotkaniu z czytelnikami udział wzięli pomysłodawcy książki, znawcy teatru Dormana oraz osoby z nim współpracujące. Rozmowę prowadził Tomasz Kowalski.

 "Jan Dorman i Jego Teatr" pod redakcją Marty Odziomek to publikacja wydana przy okazji Jubileuszu 60-lecia będzińskiej sceny przypadającego na lata 2010-2012 oraz dokumentująca wydarzenia roku 2012, ogłoszonego Będzińskim Rokiem Kultury z okazji 100. rocznicy urodzin artysty. Bogato ilustrowana pozycja podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona jest wydarzeniom, jakie miały miejsce w latach 2010-2012, druga z kolei to zbiór referatów poświęconych pracy twórczej Jana Dormana, których autorami są: Henryk Jurkowski, Andrzej Linert, Marzenna  Wiśniewska, Ewa Tomaszewska, Elżbieta Lisowska i Marta Odziomek. Warto zaznaczyć, iż wspomniana publikacja jest drugą tego typu propozycją wydaną przez będziński teatr. Pierwszą była wydana w 2011 roku książka zatytułowana „Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie 1951-2011", będąca uwieńczeniem 60 lat pracy tej teatralnej placówki.

Wieczór promocyjny rozpoczął pokaz archiwalnych materiałów video, dokumentujących pracę Jana Dormana. Organizatorzy spotkania połączyli je w interesujący sposób ze współczesnymi zapisami video i fotografiami działań artystycznych, które ukazują ciągłość i kontynuację myśli założyciela będzińskiej sceny. Następnie pomysłodawca wydawnictwa Dariusz Wiktorowicz oraz redaktorka pozycji Marta Odziomek opowiedzieli o trudnościach związanych z pracą nad książką, która, co warto podkreślić, zawiera także tłumaczenie na język angielski.

W kolejnej części wieczoru autorki zamieszczonych w drugiej części publikacji referatów: Ewa Tomaszewska oraz Elżbieta Lisowska wspominały o różnych aspektach pracy Jana Dormana oraz o wartościach edukacyjnych płynących z jego działalności, które obserwować można na różnych etapach rozwoju dziecka.

W następnej kolejności recenzentki publikacji - Danuta Lubina-Cipińska oraz Henryka Wach-Malicka opowiedziały o swoich przemyśleniach związanych z teatrem Jana Dormana. Henryka Wach-Malicka wspomniała o Dormanie, jako artyście, z którego pracą zetknęła się jako uczennica, potem studentka i dziennikarka. Podkreślała ona również niezwykłą wartość wydawnictwa, które ocala wspomnienia o wybitnej postaci polskiego teatru, jaką bez wątpienia był Dorman. Z kolei Danuta Lubina-Cipińska zwróciła uwagę na zasługi artysty dla Będzina. Dodatkowo recenzentka doceniła fakt przetłumaczenia publikacji na język angielski, co z pewnością przyczyni się do promowania jego twórczości poza granicami kraju.

Wieczór promocyjny zakończyły opowieści dwóch współpracujących z Janem Dormanem artystów: grafika - prof. Tadeusza Grabowskiego oraz byłego aktora Teatru Dzieci Zagłębia - Waldemara Musiała.Agnieszka Kiełbowicz
Dziennik Teatralny Katowice
11 grudnia 2013
Portrety
Jan Dorman