Jest porozumienie

Wojciech Gorczyca został dyrektorem naczelnym TR Warszawa, a dyrektorem artystycznym Grzegorz Jarzyna. - Miasto st. Warszawa zagwarantowało teatrowi siedzibę i fundusze na produkcję nowych spektakli - powiedział PAP Jarzyna.

Patowa sytuacja pomiędzy m.st. Warszawa a TR Warszawa trwała od wielu miesięcy. Wieloletni szef tej sceny Grzegorz Jarzyna od stycznia nie był jej dyrektorem, ponieważ nie zgodził się na podpisanie nowego kontraktu zaproponowanego przez miasto i przedstawione w nim warunki - głównie finansowe.

Na wtorkowej konferencji prasowej ogłoszono, że miasto - za pośrednictwem Biura Kultury i jego nowego dyrektora Tomasza Janowskiego - rozwiązało problemy.

- Tomasz Janowski od początku zapowiadał, że sprawa TR Warszawa to pierwsza kwestia, którą chce się zająć po objęciu stanowiska, i rzeczywiście - zaraz po otrzymaniu nominacji, w pierwszych dniach swojego urzędowania - zaprosił nas na rozmowę. Chyba pierwszy raz mam poczucie, że nie jesteśmy proszeni na dywanik, ale traktowani jak partnerzy, z którymi można uzgodnić stanowisko -powiedział PAP Jarzyna.

Jarzyna i Gorczyca pełnią swoje funkcje od 15 listopada. W opinii Jarzyny, Wojciech Gorczyca jest właściwą osobą na stanowisku dyrektora naczelnego. "Dla mnie to dobra sytuacja, mogę się skoncentrować na sprawach czysto artystycznych" - tłumaczył.

TR Warszawa i Jarzyna od stycznia kierowali do miasta dwa postulaty. Pierwszy z nich to gwarancja zachowania siedziby znajdującej się przy ul. Marszałkowskiej do momentu wybudowania nowej siedziby teatru na pl. Defilad. O kamienicę, w której aktualnie działa TR Warszawa, upomnieli się bowiem spadkobiercy dawnych właścicieli. Drugi warunek to gwarancja pozyskania budżetu na produkcję premier teatralnych.

- Dostaliśmy pisemną gwarancję, że miasto zobowiązuje się do zapewnienia tych warunków - do zachowania siedziby, w której teraz działamy i otrzymywania dotacji celowej przeznaczanej na produkcje premier, niezależnie od funduszy przekazywanych nam na pokrycie kosztów stałych -powiedział PAP Jarzyna.

Dzięki dotacji celowej, którą ma przyznawać miasto wspólnie z ministerstwem kultury, TR Warszawa będzie mogło produkować od po 2 - 3 premierowe spektakle rocznie.

Dyrektor Biura Kultury Tomasz Janowski przyznał, że miasto st. Warszawy "rozwiązując tę sytuację, chciało wyraźnie dać do zrozumienia, że TR Warszawa jest bardzo ważnym teatrem na mapie kulturalnej stolicy".

- To teatr, który - pod względem wizerunkowym - jest nie do przecenienia dla Warszawy, stolicy kraju z bardzo dużymi ambicjami artystycznymi i kulturalnymi. TR Warszawa jest instytucją, w której pokładamy ogromne nadzieje na przyszłość, związane ze sztuką teatralną. Wierzymy, że powierzenie tej placówki dyrektorowi Gorczycy i dyrektorowi Jarzynie jest najlepszym rozwiązaniem - mówił Janowski.

Budowanie siedziby na pl. Defilad dla TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej ma trwać do 2019 roku. - Mamy wielką ambicję, żeby w 2020 roku zrobić huczne otwarcie. Ten termin wpływa oczywiście na to, co zamierzamy robić w sferze artystycznej. Zaprogramowanie tak dużego budynku, kilku scen, olbrzymiej przestrzeni edukacyjno-wystawienniczej, wymaga od nas przeprowadzenia testów, trwających przez kilka lat (...). Temu się teraz zamierzamy poświęcić - zapowiedział dyrektor naczelny TR Warszawa Wojciech Gorczyca.

W nadchodzących latach TR Warszawa chce skupić się wokół tzw. tematów wiodących. Program artystyczny poszczególnych sezonów - zarówno jego główna, teatralna część jak i wydarzenia towarzyszące - budowany będzie wokół wybranego zagadnienia. Tytuł pierwszego sezonu tematycznego (2013/14) to "Fikcja a rzeczywistość".

Wśród najważniejszych wydarzeń sezonu znajdą się: nowy spektakl Grzegorza Jarzyny pt. "Premiera", który będzie adaptacją scenariusza Johna Cassavetesa "Opening night" z 1977 roku, spektakl "Imitacja życia" na podstawie filmu Douglasa Sirka w adaptacji i reżyserii Kornela Mundruczo, premiera filmowa "Między nami dobrze jest" w reż. Grzegorza Jarzyny, na podstawie tekstu Doroty Masłowskiej (filmowa rejestracja spektaklu).

W 2014 roku TR Warszawa będzie również obchodził 10 rocznicę projektu Teren Warszawa. Z tej okazji planowany jest szereg wydarzeń artystycznych m.in. wydanie książki podsumowującej ten projektu.(-) (-)
(PAP)
20 listopada 2013
Teatry
TR Warszawa