Koncert Marka Pijarowskiego

IV Symfonia Roberta Schumanna jest – wbrew numeracji, plasującej ją na ostatniej pozycji wśród czterech jego dzieł tego gatunku – utworem młodego twórcy, w rzeczywistości symfonią drugą, skomponowaną w 1841 roku, w tym samym, co Pierwsza, z intencją urodzinowego prezentu dla żony, Klary.

Dziesięć lat później autor dokonał istotnych rewizji dzieła, które częściej wykonywane jest w tej drugiej wersji. Romantyczna aura, subtelna ekspresja i nowatorska, integralna forma czynią IV Symfonię jedną z najwspanialszych i najpopularniejszych kompozycji swego twórcy.

Premiera jedynego koncertu Jeana Sibeliusa (Helsinki, luty 1904) nie była sukcesem – wykonawca partii solowych skrzypiec, ceniony pedagog Victor Nováček, miał bardzo mało czasu na opanowanie trudnego dzieła i – według krytyków – nie podołał temu zadaniu. Dzieło zostało poddane rewizjom i wykonane ponownie (Karel Halíř) pod batutą samego Richarda Straussa, ale to także nie przesądziło jeszcze o jego sukcesie, który nadejść miał później.

Podobnie jak wcześniej koncert Brahmsa, także utwór Sibeliusa podkreśla szczególną rolę orkiestry jako równorzędnego partnera dla solisty – w tym jednak przypadku bardziej dochodzi do głosu element solowego popisu, który zjednał dziełu ogromną sympatię najznakomitszych wirtuozów.

Na koncert zaprasza Toyota – Partner Filharmonii Narodowej(-) (-)
Materiał Filharmonii
10 grudnia 2021