Krzewi Słowo Boże za pomocą teatru

Teatr Polski w ramach cyklu 'Goście w Polskim' zaprasza 11 maja na Scenę Kameralną na spektakl "Błazen Pana Boga", oparty o portret literacki Świętego Franciszka z Asyżu pióra Dario Fo, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z roku 1997.

Inscenizacja przygotowana przez Stowarzyszenie Teatralne Badów ukazuje Św. Franciszka jako patrona adeptów sztuki aktorskiej, krzewiący słowo boże za pomocą języka teatru. Stylistyka przedstawienia odwołuje się do tradycji średniowiecznego teatru ludowego, przede wszystkim włoskiego. Dwoje aktorów przedstawia wybrane epizody z życia świętego, wcielając się w szereg rozmaitych postaci. Środki, jakich używają są bardzo proste, jednak sugestywnie odwołują się do wyobraźni widza. Reżyserem spektaklu jest Piotr Bikont.(-) (-)
Materiał Teatru
10 maja 2014