Loża miłośników opery

4 kwietnia o g. 18.00 w Warszawskiej Operze Kameralnej odbędzie się kolejne spotkanie Loży miłośników opery, którego tematem będzie polonez. Z wykładem „Na dworze, w kościele i teatrze. Fenomen popularności poloneza w muzyce XVIII wieku” wystąpi dr hab. Szymon Paczkowski z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.


W drugiej części wieczoru zaprezentowany zostanie współczesny polonez znanego pianisty młodego pokolenia Marcina Maseckiego, w nagraniu z festiwalu „Kody" w Lublinie organizowanego przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża".

Dodatkowymi atrakcjami czwartkowego spotkania będą: występ Marzanny Rudnickiej – jednej z gwiazd Warszawskiej Opery Kameralnej, która wykona arie Mozarta i Donizettiego oraz rozmowa z młodymi śpiewakami biorącymi udział w spektaklu "Gwałt na Lukrecji"
B. Brittena, prezentowanym w lutym 2013 w Starej Drukarni na Pradze.

Dr. hab. Szymon Paczkowski:
„Polonez należał w wieku XVIII do najbardziej rozpoznawalnych i lubianych tańców polskich
w Europie. Szczególnym uznaniem cieszył się przede wszystkim w Saksonii, a stamtąd jego popularność rozprzestrzeniła się na całe Niemcy i daleko poza ich granice. Fenomen ten miał zdecydowanie polityczny kontekst. Gdy elektor saski Fryderyk August I został obrany w Polsce królem jako August II, polonez stał się tańcem, którym – wzorem polskim – rozpoczynano bale na dworze drezdeńskim. Obyczaj ten tak mocno rozpowszechnił się na większości dworów niemieckich, do tego stopnia, że polski taniec szybko też przeniknął do sfer mieszczańskich a nawet chłopskich. Postrzegano go jako taniec majestatyczny, korowodowy, ceremonialny i rycerski. Polonez miał w opinii kronikarzy wyrażać najprawdziwsze cnoty rycerskie, a wielu postrzegało ów taniec jako marsz triumfalny w metrum trójdzielnym. Jego popularność w osiemnastowiecznej Saksonii była tak wielka, że jeszcze słynny angielski podróżnik i historyk Charles Burney opisując w swoich pamiętnikach wrażenia z pobytu w elektoracie w latach siedemdziesiątych owego stulecia, wspominał:
Muzyczne arie, zwane polonezami, są w wielkiej modzie zarówno w Dreźnie, jak i w innych częściach Saksonii, a to prawdopodobnie dlatego, że zostały one wprowadzone tam w trakcie długiego obcowania Polaków i Sasów podczas panowania Augusta II i III.

Paradoksalnie najwięcej zachowanych polonezów artystycznych powstało w wieku XVIII w Niemczech. Komponowali je najwybitniejsi twórcy tamtych czasów: Johann Sebastian Bach
i jego synowie, Georg Philipp Telemann, Wolfgang Amadeusz Mozart i inni. To oni są właściwymi poprzednikami twórczości Chopina w tym zakresie. Polonez stał się też tańcem stylizowanym chętnie wykorzystywanym w operze. Popularności poloneza towarzyszyło też coraz większe zainteresowanie innymi tańcami uznawanymi za polskie: mazurem a nawet kozakiem."

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych operą, historią i współczesnością muzyki polskiej oraz Warszawską Operą Kameralną. 4 kwietnia 2013, g.18.00, teatr Warszawskiej Opery Kameralnej, al. Solidarności 76b. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie WOK.(-) (-)
Materiał Organizatora
2 kwietnia 2013