Mała Literacka

Mała Literacka Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi zaprasza na spotkanie Historie łódzkości, czyli trzy scenki o mieście.

Będzie to czytanie performatywne sztuk Hubris Macieja Świerkockiego, Wariacja germańska Michała Lachmana i Kiszona kapusta poprawia nastrój Mateusza Sidora.

Podczas warsztatów dramaturgicznych, odbywających się od początku 2013 roku w Teatrze Nowym, powstały trzy teksty dramatyczne, które opowiadają historie od okresu przedwojennego do współczesności. Hubris to fikcyjna rozmowa prezesa starszeństwa Żydów w Litzmannstadt Ghetto Rumkowskiego z Hansem Biebowem, naczelnikiem getta, Wariacja germańska opowiada losy łodzian w zwarciu kultur, a także nazizmu i komunizmu, Kiszona kapusta poprawia humor to satyra o zderzeniu praw rynku z zapomnianymi przez zmiany ustrojowe, ale zaradnymi mieszkańcami jednej z kamienic.

20 czerwca 2014 / godz. 19.00 / Mała Sala / Zachodnia 93 /(-)
Materiał Teatru
18 czerwca 2014