Małżonkowie i ich przyjadę

Przedstawienie o dziwnym tytule "Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie" Iwana Wyrypajewa, popularnego rosyjskiego dramaturga, filmowca i aktora (pracującego w Moskwie i Warszawie), odebrałem z prawdziwą przyjemnością. Rzadko na warszawskich scenach można oglądać współczesną sztukę tak znakomicie napisaną i skłaniającą do poważnych refleksji moralnych.

Wyrypajew w swej twórczości odwołuje się do tradycji teatru rosyjskiego i zarazem europejskiego. Inspiracji do refleksji na temat egzystencji współczesnego człowieka szuka u Czechowa oraz, paradoksalnie, w teatrze absurdu spod znaku Ionesco. A wszystko filtruje przez formy współczesnej kultury popularnej. Co istotne, teksty jego sztuk, niezależnie od wszystkich poszukiwań, pozostają autonomicznymi kreacjami autorskimi.

Z tym właśnie mamy do czynienia w trzyosobowej sztuce "Letnie osy..." w znakomitym spektaklu Teatru na Woli. Małżonkowie w średnim wieku i ich przyjaciel zastanawiają się nad dziwnym zdarzeniem w ich życiu. Chodzi o wizytę brata Heleny. Czy w poniedziałek był on u siostry czy u Donalda, przyjaciela domu? Wokół tego surrealistycznego sporu zaczyna toczyć się poważna dyskusja na temat miłości i wierności małżeńskiej, zdrady i sensu egzystencji. Wyrypajew zręcznie kontrastuje sylwetki bohaterów, z których każdy chce przekonać pozostałych.

Dramaturg nie unika wymiaru religijnego. Co więcej, religia nie jest u niego tylko dodatkiem do moralnych rozterek bohaterów, lecz integralnym składnikiem ich rozważań. Dlatego spektakl odwołuje się nie tylko do emocji, lecz także do intelektu i moralnej wrażliwości widza. Doskonale zrozumieli to aktorzy, którzy balansują na granicy dramatu, powagi, ironii i absurdu.Mirosław Winiarczyk
Idziemy
9 maja 2015