Manifest Forum Teatrologów

Forum Teatrologów to oddolna, niezależna inicjatywa, która ma na celu integrację młodych badaczy teatru, tańca i innych sztuk performatywnych.

Zauważyliśmy, że studenci i absolwenci kierunków teatrologicznych - zarówno ci z nas, którzy związali się z ośrodkami naukowymi, jak i badacze niezależni oraz osoby, które stosują narzędzia teatrologiczne w pracy edukacyjnej, artystycznej i kuratorskiej - mają ze sobą jedynie sporadyczny kontakt na konferencjach czy wydarzeniach kulturalnych. Chcemy to zmienić!

Chcemy ułatwić i ożywić kontakty w środowisku. Mamy nadzieję, że poznanie się i integracja doprowadzi do bardziej szczodrego dzielenia się wynikami swoich badań i dostępem do materiałów źródłowych, a w przyszłości zaowocuje tworzeniem się ponadośrodkowych grup badawczych.

Zacznijmy od wspólnej dyskusji nad kondycją młodego teatrologa w kontekście funkcjonowania uniwersytetów, rynku pracy i rynku wydawniczego. Jakie bariery i podziały występują obecnie w środowisku naukowym? Które tematy i metody badań są premiowane, a które marginalizowane? Tłumaczeń jakich tekstów najbardziej brakuje? Co i jak należałoby zmienić w funkcjonowaniu wydziałów teatrologicznych? Jak wprowadzać wiedzę o teatrze w ośrodkach, w których teatrologia nie funkcjonuje jako usystematyzowany kierunek studiów oraz jak umożliwić młodym ludziom samodzielne, stopniowe i uporządkowane zdobywanie wiedzy z tego zakresu?

Niech rozpoznaniu sytuacji towarzyszy także namysł nad istniejącymi możliwościami: Jakie są obecnie dostępne źródła finansowania badań i sposoby ich upowszechniania? W jakie narzędzia wyposażają nas studia teatrologiczne? Które z nich okazują się potem przydatne w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej? Jaki wpływ mogą mieć nasze badania na ogólny stan badań teatrologicznych? Jaka jest nasza odpowiedzialność, jako badaczy finansowanych głównie ze środków publicznych, wobec społeczeństwa, czy świadomość tej odpowiedzialności powinna znaleźć wyraz w wyborze tematów i sposobu prowadzenia badań albo udostępniania ich wyników?

Wspólnie chcemy poszukać odpowiedzi na te i inne pytania.

Pod adresem www.forumteatrologow.pl uruchomiliśmy Forum Teatrologów - internetową platformę wymiany opinii i wiedzy. Planujemy również spotkania, które pozwolą nam poznać się osobiście - pierwsze już w listopadzie 2016 w Instytucie Teatralnym, drugie w 2017 roku w ramach trzeciego zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Chcemy mieć realny wpływ na kształtowanie się środowiska teatrologicznego w Polsce, dlatego podjęliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Badań Teatralnych i dążymy do tego, aby nasi przedstawiciele znaleźli się w jego nowym zarządzie.

Dołącz do nas!

Zapraszamy!

Martyna Friedla (Uniwersytet Opolski)
Stanisław Godlewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Małgorzata Jabłońska (Uniwersytet Jagielloński)
Beata Kustra (Uniwersytet Jagielloński)
Justyna Michalik (Instytut Sztuki PAN)
Zofia Smolarska (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie)(-) (-)
Materiał organizatora
6 marca 2017