Metamorfoza bydgoskiego teatru

Poprawione projekty są gotowe, a na biurku Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy leży już wniosek o zmianę pozwolenia na prace budowlane. To pozwolenie da zielone światło, by ogłosić przetarg na wykonanie długo oczekiwanego remontu i przebudowy Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Prace będą podzielone na dwa etapy, ich koszt szacuje się na ok. 26 mln zł.

Gotowa jest już poprawiona dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Na podstawie tzw. projektu zamiennego będą prowadzone roboty budowlane, przewidziane do realizacji w I etapie teraz i etapie ll. Co zostanie wykonane w budynku Teatru Polskiego w Bydgoszczy na podstawie dokumentacji zleconej do opracowania - i poprawienia - przez sam teatr?

Docieplona zostanie w całości elewacja starego budynku teatru (kolorystyka obiektu nie zmieni się). Wymieniona będzie zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa - w części, która pierwotnie nie była ujęta do modernizacji w I etapie. Wydzielone zostaną strefy przeciwpożarowe wraz z modernizacją całości instalacji hydrantowej i systemu przeciwpożarowego.

Przebudowany będzie dach nad sceną. - Zadanie to obejmuje wykonanie nowego wieńca obwodowego, nowych kratownic stalowych oraz pokrycia dachowego spójnego w kolorystyce oraz materiale z nowym dachem nad widownią - wyjaśnia Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy.

- Obecny projekt nie zakłada przebudowy sceny głównej, a jedynie jej remont pod kątem robót wykończeniowych, mających na celu poprawę jej estetyki, bez zmian konstrukcyjnych - dodaje Marta Stachowiak.

Gruntowny remont wraz z przebudową ma za to przejść widownia oraz pomieszczenia do niej przyległe, jak np. foyer. Wykonane zostanie nowe zadaszenie (dach zostanie podniesiony) i balkon, natomiast parter widowni będzie mieć zmienioną geometrię nachylenia.

- Wprowadzone rozwiązanie na widowni będzie poprawiać znacząco warunki odbioru wystawianych przedstawień - podkreśla Marta Stachowiak. - Widownia będzie się podnosić stopniowo od poziomu parteru aż do poziomu I piętra. Rozwiązania techniczne widowni na parterze umożliwiać będą przedłużenie sceny kosztem demontażu pierwszych rzędów foteli. Wejście na nowe balkony będzie z poziomu II piętra - boczne nawy zostaną nadbudowane w celu stworzenia części użytkowych (foyer) na tej kondygnacji.

Jak nam zdradziła rzecznik, w tzw. części dla widza zamontowana będzie, m.in., klimatyzacja, widownia będzie z okładzinami akustycznymi i nastrojowym światłem.

- Modernizacją objęte zostało również wyposażenia „sceniczne", tj. oświetlenie sceniczne, multimedia sceniczne oraz elektroakustyka w modernizowanej widowni - dodaje Marta Stachowiak.

W rozbudowanej części budynku - od strony południowej, gdzie jest parking dla pracowników - znajdą się: kawiarnia na parterze, małe salki warsztatowe na poziomie I i n piętra, pomieszczenia techniczne i magazynowe w piwnicy, klatka schodowa wraz z widną towarowo-osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; nowe węzły sanitarne na każdej z kondygnacji nadziemnych.

Dodajmy, że dokumentacja projektowa została opracowana przez poznańską firmę Sound & Space - to samo biuro projektowało rewitalizację obiektu Teatru Kameralnego w Bydgoszczy.

Szacowany koszt modernizacji i przebudowy Teatru Polskiego im. H. Konieczki to ok. 26 mln zł. Miasto na realizację tej inwestycji planuje pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Justyna Tota
Express Bydgoski
1 sierpnia 2020