Międzynarodowe rezydencje dla polskich twórców teatru

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza otwarty nabór do programu New Stage! To czteromiesięczne rezydencje online. Celem projektu jest łączenie polskich twórców teatralnych z mentorami reprezentującymi czołowe sceny zagraniczne.

- New Stage! to już kolejny po Art House projekt wirtualnych rezydencji organizowany przez IAM. Tym razem kierujemy go do twórców teatralnych. Formuła online daje szansę na współpracę osób i instytucji, o którą w normalnych warunkach byłoby niezwykle trudno. Do projektu pozyskaliśmy uznanych mentorów z sześciu czołowych europejskich scen. To niezwykła szansa dla polskich twórców na rozwinięcie swoich projektów w przestrzeni międzynarodowej – mówi Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Program New Stage! połączy sześcioro twórców z Polski z mentorami z prestiżowych zagranicznych instytucji teatralnych. Aby wziąć udział w programie, artyści z Polski zgłoszą do konkursu koncepcję spektaklu, który chcieliby zrealizować na jednej ze scen: Theatre O w Londynie, Tmu-na Theater w Tel Avivie, The Espoo City Theatre, Flamandzki Teatr Królewski (KVS) w Brukseli, Teatro i w Mediolanie oraz Shakespeare's Globe w Londynie. Spośród zgłoszonych koncepcji komisja w porozumieniu z mentorami wybierze te, które będą rozwijane podczas programu rezydencji.

Wybrany w toku konkursu rezydent będzie miał cztery miesiące, aby współpracując online z mentorem przekształcić swoją koncepcję w autorską profesjonalną eksplikację reżyserską lub artystyczną. Istnieje możliwość, że w kolejnym etapie zostanie ona rozwinięta w projekt sceniczny i wejdzie do repertuaru.

- Spokojna praca kreatywna artysty z mentorem, dramaturga z reżyserem, performera z kierownikiem artystycznym, to ważny element w procesie artystycznym.

W normalnych warunkach często brakuje jednak na to przestrzeni, nie ma czasu na pogłębione relacje i zbadanie kontekstów, w których pracuje artysta. A to szczególnie ważne w pracy polskiego twórcy za granicą. Dzięki wymuszonej przez okoliczności formule online rezydencji New stage! zyskujemy taką możliwość. Do udziału zaprosiliśmy czołowe instytucje teatralne, które działają zarówno w obszarze performansu, jak i opery czy baletu. To daję szansę na nawiązanie kontaktów i wprowadzenie polskich artystów na europejskie, bardzo zróżnicowane sceny – mówi Monika Grochowska, zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.

Grupę mentorów tworzą:

- Joseph Alford, Theatre O (Wielka Brytania),

- Nitzan Cohen, Tmu-na Theater (Izrael),

- Eric Solderblom, The Espoo City Theatre (Finlandia),

- Michael de Cock, KVS, Flamandzki Teatr Królewski (Belgia),

- Francesca Garolla i Alan Alpenfelt, Teatro i (Włochy),

- Patrick Spottiswoode, Shakespeare's Globe (Wielka Brytania).

- Dla mnie i dla mojego zespołu New Stage! to szansa na poszerzenie horyzontów i ponowne zainspirowanie się pasją i zapałem polskich twórców teatralnych. Mam wieloletnie doświadczenie zarówno we własnej pracy artystycznej, jak i we wspieraniu w tym innych. Nadal mam jednak poczucie, że jestem na początku mojej drogi twórczej. Mam nadzieję podzielić się swoim doświadczeniem przy rozwoju waszych projektów, ale wiem też, że ja również wiele wyniosę z tej współpracy – mówi Joseph W. Alford z Theare O, który w przedstawieniu Paleas i Melizandra warszawskiej Opery Narodowej z 2018 roku ustawił i koordynował ruch sceniczny, a z polskim teatrem zetknął się znacznie wcześniej – podczas wakacji w Polsce w latach 80.

- Liczymy, że w przyszłości efekt naszej pracy przerodzi się w projekt, który wspólnie będziemy mogli zrealizować i pokazać na scenie. Nasze twórcze spotkania, wymiana myśli mogą przynieść naprawdę zaskakujące efekty – dodaje Nitzan Cohen z Tmu-na Theater.

Projekt skierowany jest do polskich twórców teatru dramatycznego i muzycznego, teatru tańca oraz performance'u teatralnego. W programie mogą wziąć udział m.in. reżyserzy, dramatopisarze, choreografowie, scenografowie i performerzy. Dla uczestników przewidziano honorarium w wysokości 12 000 zł brutto.

Termin składania aplikacji upływa 31 sierpnia 2020 roku. Wszystkie szczegóły (w tym formularz zgłoszeniowy, informacje o partnerach i regulamin) znajdują się na stronie.

Wyniki naboru do rezydencji New Stage! ogłoszone zostaną 21 września 2020 roku. Partnerem merytorycznym programu jest Instytut Kultury Polskiej w Londynie.(-) (-)
Materiał nadesłany
11 sierpnia 2020