Młodzi aktorzy czytają

Młodzi aktorzy, studenci łódzkiej "filmówki" rozpoczęli w niedzielę akcję "Łódź pełna książek", w ramach której w parkach i na skwerach rozdawać i czytać będą łodzianom książki.

Akcja ma promować czytelnictwo w mieście, ale także dorobek łódzkich pisarzy.

W ramach akcji grupa młodych aktorów pojawiła się w niedzielę na jednym ze skwerów w dzielnicy Górna. Przed południem rozdawała książki z dedykacją, a później czytała dla dzieci m.in. wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy Ludwika Jerzego Kerna, ale także literaturę dla młodzieży i dorosłych, głównie łódzkich autorów.

Jak podkreśla koordynatorka projektu Magdalena Drab, akcja ma promować czytanie książek w Łodzi, a także dorobek łódzkich pisarzy.

- Chcemy, żeby czytelnictwo w Łodzi wzrosło, bo według badań jest ono zastraszająco niskie - przyznaje.

Z badań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi z 2012 roku wynika, że jedynie 44 proc. łodzian miało jakikolwiek kontakt z książką, a w dzielnicach takich jak Górna czy Bałuty odsetek ten wyniósł mniej niż 20 proc.; najniższy osiągnął na Widzewie - 8 proc.

W ramach projektu każdej niedzieli - do 8 września - studenci aktorstwa będą najpierw rozdawać książki, które zakupią w antykwariatach, a popołudniami publicznie czytać będą literaturę łodzianom na skwerach i w parkach w rejonach miasta o najniższym poziomie czytelnictwa.

Za tydzień pojawić się mają w muszli koncertowej w Parku na Zdrowiu, 25 sierpnia - w amfiteatrze Parku Julianowskiego, tydzień później w Parku Ocalałych na Bałutach, a 8 września zakończą akcję czytaniem na skwerze przy al. Piłsudskiego na Widzewie.

"Łódź pełna książek" to pierwsza akcja dyplomantów wydziału aktorskiego, którzy zakładają fundację "Teatr Zamiast".

Studenci "filmówki" otrzymali dofinansowanie projektu w konkursie "Studenci dla Łodzi - Kreujemy lokalnie" w ramach programu "Młodzi w Łodzi".

To działający od kilku lat program realizowany przez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi przy współpracy z prawie 70 firmami oraz trzema największymi uczelniami publicznymi. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do związania się z Łodzią, zwiększenie liczby kandydatów na studia na kierunkach preferowanych przez pracodawców, a także promocja miasta.

W ramach programu uruchomiono portal praktyk i staży, realizowane są bezpłatne szkolenia, staże wakacyjne czy konkurs dla młodych przedsiębiorców na najlepszy biznesplan. Realizowany jest także program stypendialny. Firmy fundują stypendia na kierunkach, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców, dofinansowują akademiki, a także dodatkowe lektoraty języków obcych.(PAP)
(PAP)
13 sierpnia 2013