"Myślę o malarstwie totalnie"

Do 30 czerwca w Salach Północnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej czynna jest wystawy malarstwa Jerzego Mierzejewskiego (1917-2012), wszechstronnego artysty, który był zarówno grafikiem, scenarzystą, autorem filmów o sztuce, a także projektantem mozaik, ceramiki i tkanin. Chociaż przede wszystkim był malarzem.

W twórczości Jerzego Mierzejewskiego można wskazać kilka faz, wśród nich wyróżniając m.in. okres realizmu, kubizmu czy surrealizmu. Zainfekowany sztuką od wczesnego dzieciństwa, artysta dorastał w cieniu sławy ojca, wybitnego Jacka Mierzejewskiego. "Kiedy w pewnym momencie zaczęła we mnie dojrzewać świadomość, kim chcę być, (...) świadomość pochodzenia przeszkadzała. Ale malarstwo, jak dzisiaj na to patrzę, to było przeznaczenie" - wspominał Jerzy Mierzejewski.

Artystyczna atmosfera domu rodzinnego, a także, jak pisze w katalogu wystawy Barbara Brus-Malinowska, konfrontacja z twórczością ojca, ukształtowały i wytyczyły dalszą drogę artystyczną Jerzego Mierzejewskiego. "Przymus kontynuowania czegoś, co zostało przerwane" oznaczał w jego wypadku świadomy, przemyślany powrót do twórczości ojca i nawiązanie z nią dialogu. Artysta świadomie wybrał tradycję. Pozostając odpornym na zarzuty krytyki, nie starał jej się przypodobać, do końca dochował wierności swemu postanowieniu.

"Myślę o malarstwie totalnie, jako apriorycznym sposobie dotarcia do zagadki widzialności" - mówił. Malując statyczne sceny, pejzaże, czyste, aseptyczne, niezasiedlone, wyrażał swoje stanowisko wobec sztuki i wobec przeszłości. Widział w tym głęboki sens, bo, jak wyznał w jednej z rozmów, "sens malarstwa polega na tym, żeby przy pomocy tego, co człowiek widzi, dojść do tego, co niewidzialne".

Wystawa czynna będzie do 29.06.2014, na zwiedzanie zapraszamy w środy od 10 do 17 oraz na godzinę przed spektaklem i w czasie przerw.(-) (-)
Materiał Organizatora
30 maja 2014