Na scenach Polski, Europy i świata

Jubileuszowa księga Teatru „Pół wieku Opery Śląskiej 1945-2000" przygotowana pod redakcją i w opracowaniu Tadeusza Kijonki, wydana z okazji jubileuszu 55-lecia Opery Śląskiej i 100-rocznicy wzniesienia gmachu Teatru w Bytomiu.

Na 528. stronach w efektownym opracowaniu graficznym – dokumentacja, bogato ilustrowana historia Opery Śląskiej, kalendarium najważniejszych wydarzeń, omówienie osiągnięć repertuarowych i solistycznych, mapy i trasy występów na scenach Polski, Europy i świata, wielkie jubileusze i sławne wizyty artystyczne.

Łącznie ponad 1000 ilustracji, fotografii w sepii i kolorze.

Tadeusz Kijonka
Poeta, dziennikarz, autor utworów scenicznych, poseł na Sejm. 
Urodził się 10 listopada 1936 w Radlinie. Zmarł 30 czerwca 2017 w Katowicach.
Ukończył w 1960 studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od 1967 do 2013 pełnił funkcję kierownika literackiego Opery Śląskiej.
Jako poeta debiutował w „Trybunie Robotniczej" w 1955 tryptykiem pt. Konstantynopol Mickiewicza, za który otrzymał pierwszą nagrodę w studenckim konkursie poetyckim z okazji Roku Mickiewicza.

W latach 1985–1991 był posłem na Sejm PRL IX kadencji oraz na Sejm kontraktowy z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z której wystąpił wkrótce po wyborach w 1989.

W latach 90. kandydował do Sejmu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1992 założył i został prezesem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Od założenia w 1995 nieprzerwanie do 2013 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk". Był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 i w 2015.

Poświęcono mu książkę Światy poetyckie pod redakcją Tadeusza Siernego i Mariana Kisiela, który nazwał go „poetą trzech tematów – ziemi, pamięci i ciała".(-) (-)
Materiał Opery Śląskiej
1 czerwca 2021
Portrety
Tadeusz Kijonka