Nabór na edycję 2013-2015

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ogłasza nabór na nowe edycje kursów o specjalizacjach: taniec ludowy, taniec współczesny, taniec jazzowy i teatr.

Ukończenie kursu profesjonalnie przygotowuje do pracy w charakterze instruktora tańca lub teatru.
Kursy przeznaczone są również dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje.
Informacje o kursach:
Kursy prowadzone są w systemie zaocznym. Okres nauki trwa dwa lata. Sesje odbywają się raz w miesiącu: piątek, sobota, niedziela.
Każda sesja obejmuje 30 godzin nauki. Po pierwszym i drugim  roku odbywa się stacjonarna sesja letnia (10-12 dni). Programy kursów rozszerzone zostały do około 800 godzin (w zależności od specjalizacji – zobacz program).
Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu wydane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest ukończenie 18 lat.

Kursy  posiada rekomendację:

Narodowego Centrum Kultury
Polskiej Sekcji CIOFF®
Polskiej Federacji Tańca

Więcej informacji o poszczególnych kierunkach:

Taniec ludowy
Taniec współczesny
Taniec jazzowy
Teatr

Kadra:
Wykładowcami kursu są wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin tańca i teatru, wykładowcy: Uniwersytetu Warszawskiego Akademii Teatralnej im. A Zelwerowicza w Warszawie, , Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, UMCS, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku.

Rekrutacja:  Edycja 2013-2015
Termin składania dokumentów – do 23 września 2013 r.
Dokumenty należy przesłać na adres -  Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
lub mailowo na adres n.pozniewski@mckis.waw.pl
Tel. 22 58 64 221, 600 985 662

Dodatkowych informacji udziela:
Norbert Późniewski
Dział Edukacji i Szkoleń
tel. 22 58 64 221
e-mail: n.pozniewski@mckis.waw.pl(-) (-)
Materiał Organizatora
1 sierpnia 2013