Nagrody dla Kozery i Nowakowskiego

Pisarze Grzegorz Kozera i Radosław Nowakowski zostali uhonorowani Świętokrzyską Nagrodą Kultury pierwszego stopnia. Wyróżnienia marszałka województwa wręczono w czwartek w Kielcach, podczas inauguracji nowego roku kulturalnego i artystycznego w regionie.

Świętokrzyska Nagroda Kultury to nagroda marszałka województwa świętokrzyskiego, przyznawana za osiągnięcia w twórczości artystycznej lub w dziedzinie upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Nagrody pierwszego stopnia honorują szczególne osiągnięcia o wymiarze międzynarodowym lub całokształt osiągnięć artystycznych, a drugiego stopnia - sukcesy o charakterze ogólnopolskim.

Jak powiedział PAP marszałek Adam Jarubas, spotkanie z twórcami i animatorami kultury oraz nagrodzenie ich działalności to wyraz uszanowania i zwrócenia uwagi na "często kapitalny" dorobek artystów.

- Cieszy mnie, że są to ludzie-organicznicy, którzy nie dbają o poklask, a w swoich małych środowiskach realizują projekty, których - swoim zasięgiem i jakością - nie powstydziłoby się forum w dużym mieście, także za granicą - dodał Jarubas.

Grzegorz Kozera - poeta, prozaik, dziennikarz i krytyk literacki - jest autorem sześciu tomików poetyckich, dwóch sztuk teatralnych, kilku powieści i zbiorów opowiadań. Publikował m.in. w "Polityce", "Nowych Książkach", "Przekroju" i "Rzeczypospolitej".

Radosław Nowakowski to pisarz, tłumacz, projektant, wydawca i muzyk, którego książki artystyczne były prezentowane na wystawach i targach na całym świecie. Jego praca "Ulica Sienkiewicza w Kielcach" - książka o długości dziesięciu metrów, będąca swego rodzaju modelem ulicy - została nagrodzona w 2005 r. na Międzynarodowym Festiwalu Książki w Seulu.

Świętokrzyskie Nagrody Kultury II stopnia otrzymali: Arkadiusz Latos - rzeźbiarz, Alicja Piłat - założycielka Zespołu Inscenizacji Tanecznych "Uśmiech" skupiającego niepełnosprawne dzieci i młodzież, Ireneusz Ślusarczyk - reżyser teatralny i animator kultury z Jędrzejowa oraz Andrzej Wolski - muzyk i pedagog kieleckiego Domu Kultury "Zameczek".

W kategorii nagród zespołowych uhonorowano: muzyków Świętokrzyskiego Kwintetu Blaszanego, zespół autorów albumu "Diecezja Kielecka. Miejsca - Historia - Tajemnice", wokalistów zespołu "Pełczyszcznie" oraz Agnieszkę i Antoniego Dąbrowskich - działających w Fundacji Kultury Regionalnej "Radostowa".

Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Gładyszewska - plastyczka pracującą w Chmielniku, Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak - kierowniczka Muzeum Regionalnego w Wiślicy, Marianna Jadwiga Kotlarz - malarka i działaczka społeczna ze Staszowa i Daniela Kowalska - prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej.

Wyróżnienia przypadły także: Stefanowi Rachtanowi - regionaliście z Bodzentyna, Edycie Ruszkowskiej - dziennikarce świętokrzyskiego Portalu Informacji Kulturalnej, Jarosławowi Skulskiemu - popularyzatorowi sztuki filmowej oraz Barbarze Wit-Kargul - współzałożycielce zespołu teatralno-obrzędowego Strefień z Jurkowic pod Opatowem.

Nagrody honorowe przyznano: burmistrzowi Chęcin Robertowi Jaworskiemu - za inicjatywę odnawiania lokalnych zabytków, gminie Bieliny - za realizację przedsięwzięć scalających lokalną społeczność oraz autorom płyty "Gdy przebrzmi w uszach Anioł Pański" - muzykowi Andrzejowi Żądło, autorowi tekstów Adamowi Ochwanowskiemu i wójtowi gminy Kije, Krzysztofowi Słoninie.

Po gali zorganizowanej w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich - jednej z siedzib kieleckiego Muzeum Narodowego - goście obejrzeli multimedialną wystawę "Panowie Ognia", poświęconą starożytnym tradycjom hutniczym w Górach Świętokrzyskich.(-) (-)
(PAP)
25 października 2013