Noc Profilaktyki w Warszawie

22 czerwca br. o godzinie 16:00 rozpocznie się Ogólnopolska Noc Profilaktyki, która jest częścią programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Wydarzenie ma na celu ograniczenie przestępczości, zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez nałogów.W Warszawie wydarzenie zainauguruje Piknik Zdrowia, który rozpocznie się o godzinie 14:00. O godzinie 16:00 na Placu Bankowym odbędzie się społeczny zryw WOLNE SERCA, czyli ogólnopolski happening trwający 60 sekund, który polega na wspólnym wybijaniu prawą dłonią rytmu serca. Minutę później na estradzie rozpoczną się występy artystyczne oraz happeningi.

Istotnym punktem programu będą spektakle edukacyjno-profilaktyczne, które będzie można oglądać od godziny 18:00 w Teatrze Kamienica (Scena Parter). Przedstawienia zostały przygotowane przez sześć grup młodych ludzi, a główną tematyką będzie walka z uzależnieniami.

O godzinie 21.00, w Ratuszu przy Pl. Bankowym rozpoczną się nocne rozmowy o profilaktyce „Głos profilaktyki", a na zakończenie odbędzie się spektakl ludzi wykluczonych pt. „Na Huśtwawce" w WSNS PEDAGOGIUM.

PROGRAM WYDARZENIA:

15.30 – 15.55 – happening „Przestańmy biec!"

Zawołania promujące modę na życie wolne od uzależnień. Podczas happeningu młodzież rozdaje naklejki „Ogólnopolska Noc Profilaktyki – moda na życie bez uzależnień". Szczegółowe opisy i rozwiązania metodyczno-logistyczne publikowane są na stronie internetowej programu PaT.

15.55 – odczytanie odezwy społeczności PaT

Odezwa została wysłana z Impresariatu PaT pocztą elektroniczną do każdego prezydenta i burmistrza miasta, starosty powiatu oraz wójta gminy na terenie całego kraju. Listy intencyjne zapraszające do włączenia się w ideę Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki skierowali do kierowników jednostek organizacyjnych Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Edukacji Narodowej oraz Komendant Główny Policji.

16.00 – społeczny zryw WOLNE SERCA

Ogólnopolski happening trwający 60 sekund w całym kraju, 22 czerwca punktualnie o godz. 16.00, który polega na wspólnym wybijaniu prawą dłonią rytmu serca.

16.01 – 18.00 – lokalne programy profilaktyczno-artystyczne

Happeningi, sztuka ulicy, koncerty, pokazy w terenie otwartym.

19.00 – 21.00 – twórcza profilaktyka

To czas przeznaczony na prezentacje spektakli teatralnych, musicali, filmów i wystaw edukacyjno-profilaktycznych zrealizowanych przez młodzież, które odbędą się w teatrach, kinach, domach kultury, świetlicach lub szkołach.

21.00 – 24.00 – nocne rozmowy o profilaktyce „Głos profilaktyki"

Ten czas kończący Ogólnopolską Noc Profilaktyki przeznaczony jest na otwartą rozmowę pokoleniową na temat profilaktyki, jej słabych i mocnych stron, planów i oczekiwań społecznych.

Do rozmowy koniecznie powinna być zaproszona młodzież, policjant, psycholog, pedagog oraz prowadzący rozmowę moderator. Spotkanie może odbyć się w sali konferencyjnej urzędów miasta, powiatu lub gminy w kinie, domu kultury lub innym dogodnym miejscu. Organizatorzy powinni zapewnić swobodę wypowiedzi uczestników spotkania unikając odczytywania referatów. Bardzo istotnym partnerem tej inicjatywy są Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.(-) (-)
Materiał Teatru
21 czerwca 2013