Nowe projekty

Od początku roku trwają przygotowania do niezwykłego spektaklu BTL-u związanego z obchodami Roku Chopinowskiego. Przygotowywany spektakl-koncert, pod roboczym tytułem Chopin-inspiracje, uzyskał wysoką ocenę komisji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i grant na jego przygotowanie oraz przyszłą prezentację w kilku krajach świata

HTML clipboard HTML clipboardBędzie to połączenie widowiska teatralnego, koncertu granego na żywo przez pianistę-wirtuoza oraz demonstracji marionetek niciowych w mistrzowskim wykonaniu lalkarzy. Reżyserem spektaklu jest Lesław Piecka, profesor białostockiej Akademii Teatralnej, wybitny specjalista w grze marionetkowej, któremu partnerują: Joanna Braun (scenografia) i Wojciech Szelachowski (dramaturgia). W spektaklu wystąpią aktorzy BTL oraz zaproszeni lalkarze i muzycy: Grażyna Kozłowska, Magdalena Mioduszewska (ATB), Iwona Szczęsna, Paweł Mróz, Marek Kulikowski i Krzysztof Trzaskowski (UMFC). Premiera spektaklu 7 marca 2010.

23 stycznia zakończył się pierwszy tydzień prób do przygotowywanej premiery, której podstawą będzie opowiadanie Witolda Gombrowicza Szczur. Autorem spektaklu, scenografem i reżyserem zarazem, jest Christoph Bochdansky, lalkarz-performer z Wiednia, wybitna osobowość lalkarska w Austrii, współpracujący m.in. z niemieckim Figurentheater Wilde&Vogel, autor wielu spektakli dla dorosłych, aktor, scenograf i reżyser, posługujący się w swoich pracach teatralnych lalką, formą plastyczną i przedmiotem. W spektaklu przygotowywanym z zespołem BTL wystąpią: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Izabela Maria Wilczewska, Wiesław Czołpiński, Ryszard Doliński, Artur Dwulit i Zbigniew Litwińczuk. Partnerem-asystentem Bochdansky\'ego jest Paweł Chomczyk, współtwórca białostockiej Grupy Coincidentia. Premiera widowiska, będącego kolejnym eksperymentem artystycznym BTL-u, zarówno w sferze literackiej (tekst Gombrowicza uzupełniony komentarzami i refleksjami współczesnymi), jak i teatralnej (budowanie spektaklu wokół idei i formy bardziej niż tekstu), przewidziana jest na 16 kwietnia br.

25 stycznia stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Młoda Polska" odebrała Marta Guśniowska, dramaturg BTL, najwybitniejsza dziś polska dramatopisarka dla dzieci i młodzieży. Stypendium przyznano jej na napisanie sztuki dla najnajmłodszych pt. "Pan Brzuchatek". Planowana sztuka Guśniowskiej znajdzie się repertuarze BTL-u jeszcze w tym sezonie teatralnym. Scenografię do spektaklu przygotowuje Martyna Dworakowska, absolwentka scenografii praskiej AMU, reżyserem przedstawienia, adresowanego do najmłodszej widowni, będzie Ryszard Doliński. Premiera nowego spektaklu przewidywana jest w okolicach Dnia Dziecka.

26 stycznia na scenie dla widzów dorosłych rozpoczęły się próby do spektaklu "Lis" Marty Guśniowskiej. Reżyserem przedstawienia jest Piotr Tomaszuk, powracający do BTL-u po blisko ćwierćwieczu od swoich debiutanckich spektakli: O Medyku Feliksie, co był śmierci chrześniakiem (1986), Turlajgroszek (1987) i Polowanie na lisa (1989). Jego partnerem będzie Julija Skuratova, litewska scenografka, autorka obsypanego nagrodami Bieguna Nabokova, granego w BTL-u od 2007 roku. Premiera Lisa przewidziana jest na 27 lutego br.

Jak widać wiele się dzieje w ostatnich dniach w Białostockim Teatrze Lalek. Zapowiedzi interesujących spektakli w wykonaniu ciekawych twórców, dobrze wróżą temu, co ma się dziać w pierwszych miesiącach tego roku. Mamy nadzieję, że będzie to czas, który przyniesie wiele satysfakcji nie tylko artystom ale przede wszystkim widzom teatru zarówno dorosłym jak i tym najmłodszym(-)
Materiały Teatru
28 stycznia 2010