Nowy festiwal w Bydgoszczy

"...ujęcie tradycyjnych treści teatru zajmują nie nowe treści, lecz nowe relacje... To co się rodzi, to nie żaden inny teatr, to tylko inne sytuacje zaczynają nazywać się teatrem" - Eugenio Barby

Od 2001 roku w Bydgoszczy nie powstała ani scena teatralna, ani inny festiwal lub przegląd prezentujący dokonania najistotniejszych teatrów reprezentujących scenę offową, alternatywną, niezależną, eksperymentalną itd. Naszym celem jest przywrócenie środowisku bydgoskiemu możliwości obcowania ze współczesną światową sceną teatralną, ponieważ docierały do nas informacje o ogromnym zapotrzebowaniu na tego rodzaju działania. 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Inne sytuacje” ma nawiązywać bowiem do odbywającego się w latach 1991 – 2000, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Off Prezentacje Teatralne. Festiwal ten zdobył sobie uznanie wysokim poziomem artystycznym zapraszanych spektakli, profesjonalizmem organizacyjnym i niewątpliwie stał się rozpoznawalną marką w świecie teatru. Celem festiwalu było zaprezentowanie bydgoskiej publiczności oraz widzom przyjezdnym (stanowiącym bardzo duży procent widowni) innego spojrzenia na teatr, dającego możliwość obcowania z inną rzeczywistością ujętą w artystyczną formę. Podczas wszystkich edycji festiwalu, pokazy spektakli odbywały się na scenach Teatru Polskiego i cieszyły się ogromną, a nawet niebywałą popularnością wśród publiczności, którą w większości stanowiła młodzież licealna, studencka oraz odbiorcy dorośli.

Obecny festiwal przyjął nazwę Inne Sytuacje. Nazwa ta nie jest przypadkowa, pochodzi z wypowiedzi jednego z najważniejszych twórców współczesnego teatru Eugenio Barby, założyciela Odin Teatret, ucznia Jerzego Grotowskiego.

Eugenio Barby: „...ujęcie tradycyjnych treści teatru zajmują nie nowe treści, lecz nowe relacje… To co się rodzi, to nie żaden inny teatr, to tylko inne sytuacje zaczynają nazywać się teatrem”.

Chcemy, by ten festiwal akcentował przede wszystkim obecność człowieka – aktora na scenie. Uważamy, że podstawą teatru nie jest obecność na scenie scenografii, zapożyczeń środków multimedialnych, źle pojętej widowiskowości, epatowanie nowinkami technicznymi, ale aktor – człowiek. Jesteśmy przekonani, że zapraszane przez nas spektakle dają możliwość obcowania z takim teatrem, żywym, pokazującym właśnie inne/nowe sytuacje.

Mamy nadzieję, że festiwal ten przyczyni się do promowania Bydgoszczy , a także regionu jako miejsca ważnych zdarzeń kulturalnych. Posługując się myślą Tadeusza Kantora – „...tym co kształtuje nas jako ludzi jest właśnie kultura, to jest wartość”.

Harmonogram :
7,8 maja godz.20.00
„Macbeth”, Teatru Pieśń Kozła z Wrocławia
TPB – Duża Scena - Spektakl w języku angielskim

7 maja godz.18.00
„Very”, monodram Macie Adamczyk, Poznań
TPB – Mała Scena

8 maja godz.18.00
„Ester’s Book” Iben Nagel Rasmussen, Odin Teatret, Holstebro, Dania
TPB – Mała Scena - Spektakl w języku angielskim

9 maja godz.17.00
„Uczucie w Dźwięku – Apotheosis”, Teatr Brama, Goleniów
TPB – Duża Scena

9 maja godz. 20.00
10 maja godz. 18.00

„Król kier znów na wylocie” (na motywach powieści Hanny Krall) Studium Teatralne, Warszawa
TPB – Mała Scena

10 maja godz. 20.00
„Harlekin”, Teatr Derevo, Drezno - Niemcy, St. Petersburg - Rosja
TPB – Duża Scena



(-)
Materiały Organizatorów
18 kwietnia 2011