Odmieniona Opera Narodowa

W ramach projektu odnowiono także elewację dziedzińca Teatru oraz pudła sceny.

Do końca sierpnia wyremontowane zostaną wewnętrzne patia. Przed rozpoczęciem nowego sezonu 2013/2014 zakończą się wszystkie prace budowlane. Remont elewacji obejmuje prace tynkarskie, kamieniarskie, blacharskie oraz metaloplastyczne i ślusarskie.

W ramach pozyskanych środków ulegnie poprawie system bezpieczeństwa w Teatrze. Wewnątrz budynku prowadzono prace dotyczące systemu sygnalizacji pożaru POLON, a do końca września będą kontynuowane prace nad Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym.

Udoskonalenia dotyczą również sceny im. Stanisława Moniuszki. Po raz pierwszy od 1965 roku modernizowana jest Sieć Sygnalizacyjno-Informacyjna Inspicjenta.

Prace wykonywane są w ramach projektu "Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Etap IV - VIII"(-) (-)
Materiał Teatru
29 lipca 2013