Oświadczenie Ewy Wójciak

W związku z pojawiającymi się w prasie sugestiami o "niejasnych powiązaniach Teatru Ósmego Dnia i Fundacji Teatru Ósmego Dnia", po raz kolejny oświadczam:

Sprawa powiązań Teatru Ósmego Dnia i Fundacji Teatru Ósmego Dnia jest jasna - w przypadku wyjazdów nazywa się "Umowa o wzajemnej współpracy" z 2006 r. uzupełniana corocznymi "Umowami o warunkach realizacji przedsięwzięcia wspólnego w zakresie prezentacji spektakli teatralnych". Polegają one na zdobywaniu przez Fundację środków i finansowaniu prezentacji spektakli Teatru Ósmego Dnia poza siedzibą Teatru, np. w przypadku prezentacji spektaklu "Teczki" w Stanach Zjednoczonych Teatr Ósmego Dnia zdobył dofianasowanie na bilety lotnicze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, natomiast Fundacja Teatru Ósmego Dnia, na pozostałe koszty, z Instytutu Adama Mickiewicza. Niejednokrotnie Fundacja Teatru Ósmego Dnia finansuje część kosztów przedsięwzięć wspólnych ze środków własnych, pozyskanych np. z darowizn. Jednym z ważniejszych zapisów "Umów o realizacji wspólnego przedsięwzięcia" dbających o interes Teatru Ósmego Dnia jest zapis w §4 pkt. 1 "Wszelkie środki otrzymane przez Teatr od osób trzecich na poczet realizacji przedsięwzięcia opisanego w §1, które nie zostały wykorzystane na ten cel, pozostają środkami Teatru" i pkt. 2 "Wszelkie środki otrzymane przez Fundację od osób trzecich na poczet realizacji przedsięwzięcia opisanego w §1 zostaną wydane na ten cel."

W roku 2013, po wielu latach, urzędnicy przestali udzielać mi bezkosztowych delagcji na wyjazdy ze spektaklami Teatru Ósmego Dnia. W ten sposób próbowali mnie zmusić do brania urlopów i grania w ich czasie przedstawień. Tak było w przypadku wyjazdu do Łomży ze spektaklem "Czas Matek" w 2013 r. Sytuacja powtórzyła się, gdy w 2014 r. Teatr wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych zagrać spektakl "Teczki" na Uniwersytetach Yale i Princeton - ponownie odmówiono mi delgacji. Urzędnicy odpowiedzialni za kulturę w Urzędzie Miasta Poznania w jednym z pism zadali również pytanie: "Jakie korzyści uzyska miejska instytucja kultury - Teatr Ósmego Dnia w związku z wyjazdem do USA?".

Wobec spiętrzenia absurdów zwróciliśmy się do kancelarii prawnej - wydała ona opinię prawną interpretującą zapisy Kodeksu pracy, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wskazującą, że pracodawcą w stosunku do dyrektora teatru może być sam teatr, a nie jakikolwiek organ samorządowy, a zatem czynności z zakresu prawa pracy powinien wykonywać upoważniony przedstawiciel teatru (osoby prawnej). Skoro niemożliwe jest udzielenie urlopu samej sobie, podobnie jak w wielu innych osobach prawnych, czynności te w stosunku do kierownika jednostki wykonuje jego zastępca.

W konsekwencji, by w ogóle móc funkcjonować, zdecydowaliśmy się skorzystać z tej interpretacji. Delegacji udzieliła mi moja zastępczyni na podstawie upoważnienia, a Prezydent Ryszard Grobelny został o tym niezwłocznie poinformowany.

Podobnie było w przypadku bezpłatnego urlopu, gdy moja kandydatura do Parlamentu Europejskiego została zatwierdzona przez Komisję Wyborczą. Decyzja o urlopie bezpłatnym wydawała się oczywista. Prezydent Ryszard Grobelny również został o niej poinformowany.Ewa Wójciak
Materiał Teatru
22 maja 2014