Otwarte pokazy spektakli

W marcu przedstawienia przygotowane w ramach projektu "Teatr w klasie" (przeznaczonego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych) prezentowane będą w siedzibie Teatru Powszechnego, na Scenie Pracownia.

W marcu 2014 r. rusza kolejna edycja projektu "Teatr w klasie", który polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu spotkań teatralnych odbywających się w klasach szkolnych. Trzecia edycja została poszerzona o dodatkowe spotkania i warsztaty oraz podzielona na dwie tury. Każda z nich będzie się składała z trzech etapów: przygotowania (nabór szkół do projektu oraz spotkania dla nauczycieli w teatrze), etapu właściwego (spotkania w szkołach) oraz zamknięcia (warsztaty teatralne dla uczniów w teatrze). Dodatkowo Teatr Powszechny zaprasza uczniów na trzy czytania performatywne, w czasie których wspólnie z artystami będą poszukiwać scenariusza do nowego spektaklu "Teatru w klasie".

Teatr w klasie. Cykl spotkań teatralnych. Edycja 3.

Klasa staje się sceną.

Lekcja staje się spektaklem.

W pierwszej części spotkania sala lekcyjna staje się sceną, na której aktorzy pokazują spektakl dotyczący aktualnych problemów i zagadnień, z jakimi młoda widownia spotyka się lub może się spotkać. Druga część prowadzona jest przez moderatorów ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, którzy prowadzą z młodzieżą dyskusję rozwijającą tematykę spektaklu. Nowatorstwo tego podejścia polega na wejściu z młodymi ludźmi w interakcję, umożliwieniu im wyrażenia swoich opinii i emocji. Wystawiana sztuka, której bohater należy do tego samego pokolenia co widownia, staje się pretekstem do rozmowy na trudne tematy dotykające młodzież i uwrażliwiania jej na palące problemy społeczne. Jednocześnie sam teatr, jako forma artystycznego wyrazu, staje się im bliższy i ciekawszy. W dotychczasowych spektaklach, przygotowanych przez Teatr Powszechny, poruszane były problemy przemocy i wykluczenia (Sebastian X), anoreksji (PRO AN(N)A) oraz granicy pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem (Kolorowa, czyli biało-czerwona).

 3 marca, godz. 18.00 - "Pro An(n)a"

 10 marca, godz. 18.00 - "Sebastian X"

 17 marca, godz. 18.00 - "Kolorowa, czyli biało-czerwona"

Otwarte pokazy spektakli "Teatru w Klasie" skierowane są przede wszystkim do nauczycieli oraz szkół zainteresowanych projektem. Teatr Powszechny zaprasza jednak wszystkich widzów, po wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Biuro Obsługi Widzów:

22 818 48 19, bow@powszechny.com

Kasa biletowa:

22 818 25 16, kasa@powszechny.com

 (-) (-)
Materiał Teatru
1 marca 2014