Premiera na początek festiwalu

Premiera "Przenikania", radomskiego Teatru Powszechnego, w reż. Waldemara Śmigasiewicza, zainauguruje 18 października XI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski.

Kilka słów o "Przenikaniu"

(...) Zarówno Gombrowicz jak i Schulz - zbliżeni przez czas, w którym żyli i podobny stosunek do istnienia, dalecy jednak przez konteksty swojego pisarstwa - podejmują temat dzieciństwa.... Czynią to w sposób diametralnie różny. W przypadku Schulza będzie to ucieczka w stronę wyidealizowanego prapoczątku, który stanowi bezpieczny azyl zaklęty w rewirach czasu poetyckiego. W przypadku Gombrowicza - dążenie, by unicestwić w sobie "niedojrzałość i niemożność", boleśnie konstatując, iż nie ma ucieczki przed sobą - chłystkiem poszukującym utraconej tożsamości.

(...) Ich twórczość w tym kontekście niezwykle ciekawie przenika się, uzupełnia, a dla wrażliwego i przenikliwego czytelnika - dopełnia.

Z tych dywagacji, hipotez i przypuszczeń zrodziła się idea spektaklu "Przenikanie". Spektaklu o przenikaniu młodości ze starością, o nieuchronności grymasu. Spektaklu, w którym Schulz Gombrowiczowi dodaje wzniosłości, Gombrowicz Schulzowi - komedii. Gdzie jedno wzmacnia drugie. Gdzie patos, ironia i tragizm stanowią niezbędny warunek zaistnienia namiętności, której synonimem i metaforą staje się dla dwóch wielkich pisarzy sztuka.

Waldemar Śmigasiewicz

Prapremiera - 18 października 2014 godz. 18.00 - scena kameralna

INAUGURACJA XI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU GOMBROWICZOWSKIEGO.(-)
Materiał Teatru
9 października 2014
Spektakle
Przenikanie