Program

Festiwal "Lalka-nie-lalka" odbywa się w mieście co dwa lata. Jego ideą była i jest od początku prezentacja nowych form w teatrze lalkowym, które coraz częściej wykraczają poza tradycyjnie postrzegany teatr lalek.

21 czerwca 2016

- godz. 16, 17 (miejsce pokazu: Akademia Teatralna - ATB) - pokaz prac studentów | students' work presentation -Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku |The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Bialystok [Białystok, Polska |Bialystok, Poland]

- godz. 16 (M), 20 (Białostocki Teatr Lalek - BTL) – „Blind", Duda Paiva Company [Holandia | The Netherlands]

- godz. 18 (BTL) – „Pastrana", Teatr Animacji w Poznaniu| The Animation Theatre in Poznan [Polska|Poland]

- Foyer BTL - Żywa książka | Live book wystawa prac Juliji Skuratovej |Julija Skuratova's exhibition [Litwa | Lithuania]

- Foyer BTL- Teatr fotografii - William Szekspir "Sen nocy letniej" | Theatre of Photography - William Shakespeare "Midsummer Night's Dream" wystawa fotografii Przemysława Wiśniewskiego | exhibition of photographs by Przemysław Wiśniewski

22 czerwca 2016

- godz. 10,12 (ATB) Pokaz prac studentów | Students' work presentation Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu | The Ludwik Solski State Drama School in Cracow, Branch in Wroclaw [Wrocław, Polska | Wroclaw, Poland]

- godz. 10,12 (BTL) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Kijowski Narodowy Uniwersytet Teatru, Kina i Telewizji im. I.K. Karpienko - Karowa | Kyiv National I. K. Karpenko-Karyi University of Theater, Cinema and Television [Kijów, Ukraina | Kiev, Ukraine]

- godz. 11-14; 17- 20 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Akademia Sztuk Scenicznych Wydział Teatralny, Katedra Teatru Alternatywnego i Lalkowego | The Academy of Performing Arts Theatre Faculty, Department of Alternative And Puppet Theatre [Praga, Czechy | Prague, Czech Republic]

- godz. 14,15,16 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku | The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Bialystok [Białystok, Polska |Bialystok, Poland

- godz. 17 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Łotewska Akademia Kultury, Wydział Sztuk Teatralnych i Audiowizualnych | Latvian Academy of Culture, Department of Performing Arts [Ryga, Łotwa | Riga, Latvia]

- godz. 15 -17:45; 18:45-21:30 (ATB) - Love, don't stop [instalacja teatralna] | Love, don't stop [theatrical installation] Puppet and Object Theatre Group "Room 459" [Litwa | Lithuania]

- godz. 21:30 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Państwowa Wyższa Szkoła Muzyki i Sztuk Scenicznych, Wydział Lalkarski | State University Of Music And Performing Arts, Figure Theatre Department [Stuttgart, Niemcy |Stuttgart, Germany]

- godz. 18 (BTL) - Hamlet or finding a skull, pokaz plenerowy | open-air performance Tulave Divadlo | Tulave Divadlo [Słowacja | Slovakia]

- godz. 20 (BTL) Dziady po Białoszewskim | Forefathers' eve in honour of Bialoszewski Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach | Puppet and Actor Theatre "Kubus" in Kielce [Polska |Poland]

- godz. 21.15 (Rynek Kościuszki) - pokaz prac studentów/ spektakl plenerowy | Kościuszki Street students' work presentation/ open-air performance Charkowski Państwowy Instytut Sztuki im I. P. Kotljarowskiego | Kharkov National I. P. Kotlyarevski University of Art [Charków, Ukraina | Kharkov, Ukraine]

23 czerwca 2016

- godz. 10 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Państwowa Wyższa Szkoła Muzyki i Sztuk Scenicznych, Wydział Lalkarski | State University Of Music And Performing Arts, Figure Theatre Department [Stuttgart, Niemcy | Stuttgart, Germany]

- godz. 11-14; 17-20 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Akademia Sztuk Scenicznych Wydział Teatralny, Katedra Teatru Alternatywnego i Lalkowego | The Academy of Performing Arts Theatre Faculty, Department of Alternative And Puppet Theatre [Praga, Czechy | Prague, Czech Republic]

- godz. 11:30, 12:30 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku |The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Bialystok [Białystok, Polska |Bialystok, Poland]

- godz. 15-17:45; 18:45-21:30 (ATB) - LOVE, DON'T STOP [INSTALACJA TEATRALNA] | LOVE, DON'T STOP [THEATRICAL INSTALLATION] Puppet and Object Theatre Group "Room 459" [Litwa | Lithuania]

- godz. 9-15 (BTL) - TEATR LALEK W XXI WIEKU | PUPPET THEATRE IN THE 21ST CENTURY Międzynarodowa Konferencja Naukowa | International Conference

- godz. 16 (M), 20 (BTL) - POLI DÉGAINE, Compagnie La Pendue [Francja | France]

- godz. 15, 17 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku |The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Bialystok [Białystok, Polska |Bialystok, Poland]

- godz. 18 (BTL) - KUKURYKU NA PATYKU | COCK-A-DOODLE-DO Białostocki Teatr Lalek | Bialystok Puppet Theatre [Poland |Polska]

- godz. 19 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu | The Ludwik Solski State Drama School in Cracow, Branch in Wroclaw [Wrocław, Polska | Wroclaw, Poland]

- godz. 21:30 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Akademia Sztuk Scenicznych Wydział Teatralny, Katedra Teatru Alternatywnego i Lalkowego | The Academy of Performing Arts, Theatre Faculty, Department of Alternative And Puppet Theatre [Praga, Czechy | Prague, Czech Republic]

24 czerwca 2016

- godz. 10,12 (BTL Pokaz prac studentów | Students' work presentation Akademia Sztuk Scenicznych, Wydział Aktorski, Katedra Lalkarstwa |Academy of Performing Arts, Drama Faculty, Puppetry Department [Bratysława, Słowacja | Bratislava, Slovakia]

- godz. 11 (BTL) BRAĆEK JELENEĆEK, POKAZ PLENEROWY | OPEN-AIR PERFORMANCE BÁBKOVÉ DIVADLO w Koszycach | BÁBKOVÉ DIVADLO in Kosice [Słowacja | Slovakia]

- godz. 10, 11, 12 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Uniwersytet Teatru i Filmu, Katedra Lalkarska | University of Theatre and Film, Puppetry Department [Budapeszt, Węgry | Budapest, Hungary]

- godz. 14, 15, 16 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku |The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Bialystok [Białystok, Polska |Bialystok, Poland]

- godz. 16 (M), 20 (BTL) - THE SON OF THE MOON and ANCHA Theatre genre: Gray "Grotesque by egoistic objects and servantlike bodies" [Japonia | Japan]

- godz. 18 (BTL) - HISTORIA KSIĘCIA H. | HISTORY OF PRINCE H. Białostocki Teatr Lalek | Bialystok Puppet Theatre [Polska | Poland]

- godz. 21:30 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydział w Bytomiu | The Ludwik Solski State Drama School in Krakow, Department in Bytom [Bytom, Polska |Bytom, Poland]

25 czerwca 2016

- godz. 13 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Charkowski Państwowy Instytut Sztuki im I. P. Kotljarowskiego | Kharkov National I. P. Kotlyarevski University of Art [Charków, Ukraina | Kharkov, Ukraine]

- godz. 14:30 (ATB) - Pokaz prac studentów | Students' work presentation Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku |The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Bialystok [Białystok, Polska |Bialystok, Poland]

- godz. 16 (BTL) - SIBERIA, Figurentheater Wilde & Vogel [Lipsk, Niemcy | Leipzig, Germany](-) (-)
Materiał organizatora
22 czerwca 2016